Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van tuberculeuze ulcera in den darm is er dikwijls diarrhoe, en kan er bloed in de ontlasting voorkomen.

Bij onderzoek van de buik vindt men deze sterk uitgezet. Ook kan men in den beginne altijd wel vocht aantoonen. Na eenigen tijd wordt het vocht minder duidelijk, eensdeels doordat het gedeeltelijk geresorbeerd wordt, anderdeels omdat het niet meer vrij bewegelijk is. Nu voelt men ook allerlei hobbelige, ietwat pijnlijke tumoren, die door vergroote en verkaasde lymphklieren, door samengegroeide darmen en verdikt en geschrompeld omentum of mesenterium worden gevormd. Men slaagt er soms in, om in het centrum van deze tumoren vocht aan te toonen. Zeer dikwijls vindt er in een afgesloten deel van de buikholte perforatie van een darm plaats, waarbij een abscesholte ontstaat, die secundair geïnfecteerd wordt. Ook kan een tuberculeus absces in het peritoneum zich een weg naar den darm banen. Soms breekt een dergelijk absces door de navel of op een andere plaats naar buiten door.

Ten slotte bestaat er nog kans op ileus door afsnoering van een darmlis, waardoor de prognose veel ernstiger wordt. Ondanks de resorptie van de ascites ziet men bij deze vorm de verhoogde temperatuur blijven bestaan, en wordt deze vaak intermitteerend ten gevolge van de secundaire infectie van de buikholte. De algemeene toestand gaat snel achteruit. Het einde is het gevolg van uitputting of van miliairtuberculose. Ook een pyaemie of amyloïde degeneratie der organen kan het slot zijn. De kans op herstel is bij deze vorm gering.

3. DE FIBREUZE VORM.

Ook deze vorm kan door een stadium van ascites worden ingeleid. Soms ontbreekt dit en gaat er slechts een lang gesukkel met vage klachten, zooals bij elke localisatie van de tuberculose voor kan komen, vooraf. j

Bij onderzoek van de buik ziet men deze ingetrokken, tenzij er nog ascites bestaat. Bovendien voelt men strengen door de buik verloopen, die van het ineengeschrompelde net afhangen. Ook kan men daarnaast vinden harde, hobbelige tumoren, die vergroote tuberculeuze lymphklieren zijn. Deze zijn voornamelijk te vinden in de streek van de appendix en links van de navel, of onder den linker ribbeboog.

Het groote gevaar van dezen vorm, die als tuberculose zeer goedaardig is en waarbij de algemeene verschijnselen meestal onbeteekenend zijn, is de ileus, die erbij kan optreden, een ongunstige prognose heeft, en telkens kan recidiveeren.

Sluiten