Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIAGNOSE TAN EEN CHRONISCHE PERITONITIS.

De vorm met ascites is bij kinderen niet altijd gemakkelijk te onderscheiden van een ziekte, waarbij ascites uit een andere oorzaak voorkomt. Men moet hierbij allereerst denken aan de mogelijkheid van tumoren van het peritoneum (sarcomen), die met ascites verloopen en vrijwel dezelfde symptomen geven als de tuberculeuse peritonitis. Slechts een eventueel negatief resultaat van een onderzoek naar verschijnselen van tuberculose kan eenig vermoeden geven.

Vaker komt een ascites voor, die het gevolg is van stuwing in de poortader. Deze kan berusten ep een levercirrhose (syphilitische of andere), op een compressie van de poortader door vergroote lympklieren, of op een pyelephlebitis. Zij komt ook voor bij een algemeene stuwing door hartinsufficientie. Daar is ascites evenwel meestal gecombineerd met oedemen, evenals bij de acute of chronische nephritis.

THERAPIE.

De behandeling van de chronische tuberculeuze peritonitis vereischt slechts de hulp van de chirurg, zoodra er een ileus optreedt, of wanneer er bij de fibro-caseëuze vorm locale abscessen ontstaan, die moeten worden geopend.

In andere gevallen wordt af en toe nog tot laparotomie besloten, maar het is twijfelachtig, of de resultaten daarvan beter zijn dan die van de interne behandeling. De hoofdzaak is, dat het kind absolute rust houdt, in bed rustig blijft liggen en dat het genieten kan van versche lucht en licht en goed gevoed wordt. Zeer goed zijn de 'resultaten van een zonnebestraling bij deze peritonitis. Op warme zomerdagen wordt het kind met ontbloote buik in de zon gelegd, waarin het — nadat het daar eenmaal aan gewend is — eenige uren blijft liggen. Ook de rest van den dag blijft het kind buiten en 's nachts blijven de ramen van de kamer, waar het slaapt, open.

Er wordt bij de keuze van de voeding op gelet, dat het kind voldoende gevoed wordt en dat, als het vermagerd is, zooveel voedsel wordt gegeven, dat het de schade spoedig heeft ingehaald. Indien er diarrhoe bestaat, moet deze volgens de regelen die elders in dit boek zijn meegedeeld, worden behandeld.

Het is twijfelachtig, of men met medicamenten rechtstreeks een gunstigen invloed kan uitoefenen op het ziekteproces in de buikholte. Men heeft een ruim gebruik gemaakt van inwrijvingen in de buikwand met allerlei stoffen. Hiertoe heeft men gebezigd

26

Sluiten