Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEN VAN HET BEENSTELSEL ).

INLEIDING}.

Het is noodzakelijk om enkele ziekten van het beenstelsel in dit boek te bespreken, en andere niet op te nemen. De keuze, wat wel dient te worden beschreven, wordt beheerscht door de vraag, of de beenaapdoening een chirurgische ziekte genoemd moet worden, ja dan neen. De osteomyelitis, de tuberculeuze en ook zelfs de meeste syphilitische beenziekten blijven om deze reden onvermeld. Zeer terloops wordt iets meegedeeld over de zeldzame aangeboren afwijkingen in bouw en ontwikkeling van het beenstelsel zooals de achondroplasie, de dysostosis cleido-cranialis. Verreweg de grootste plaats neemt dan ook in de rachitis.

Van deze ziekte zal niet iedereen de rangschikking in dit hoofdstuk prijzen. Toch meen ik goed te doen om het voorbeeld van Makfan in het nouveau Traité de médecine van Gilbert en Thoinot te volgen, waarin ook de rachitis onder de maladies des os is ondergebracht in T. XXXIX. Men is weliswaar gewoon om de rachitis als een stofwisselingsziekte op te vatten, maar het lijkt mij niet vast te staan, dat de stofwisselingsstoringen bij de rachitis primaire beteekenis hebben, terwijl ik overtuigd ben van de groote rol, die de ziekte van het beenstelsel kan hebben ter verklaring juist dezer gestoorde stofwisseling.

Wij verkrijgen aldus de volgende indeeling-.

1. Congenitale syphilis van hei beenstelsel.

2. Rachitis.

3. Osteopsathyrosis, Dysplasie périostale, Achondroplasie, Dysostosis cleidocranialis. *

SYPHILIS VAN HET BEENSTELSEL.

ZIEKTE VAN PARROT.

Onder de afwijkingen van het beenstelsel, die bij congenitale syphilis voorkomen, verdient allereerst genoemd te worden de ziekte van Parrot. Weliswaar hebben de meeste kinderen, die

i) Gilbert en Thoinot, .Nouveau Traité de médecine T. XXXIX.

Sluiten