Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorrand van de crista tibiae vaak plat en zij is altijd oneffen. Aan andere beenderen zijn de afwijkingen óf van analogen vorm öf de hyperostosen zijn meer plaatselijk aanwezig, waardoor andere vormafwijkingen ontstaan.

Ook deze afwijkingen, die bij kinderen met syphilis tarda veel voorkomen, beginnen sluipend. Wel wordt de aandacht op de aandoening vaak gevestigd door heftige pijnen, die 's nachts plegen te exacerbeeren en die niet altijd tot het been, dat duidelijk ziek is, beperkt blijven.

Bij uitzondering komt ook necrose en verettering bij de congenitale syphilis der beenderen op lateren leeftijd voor.

DIAGNOSE.

Indien er bij een kind, dat nog rachitisverschijnselen heeft een dergelijke verkromming der tibiae optreedt, dan loopt men bij zeer oppervlakkig toezien gevaar de syphilis van het been over het hoofd te zien. Kent men de aandoening, die hier beschreven wordt, dan is deze vergissing zeer gemakkelijk te vermijden. Iets moeilijker is de fout te ontgaan, wanneer deze hypertrophische osteoperiostitis een ander been treft dan de tibia. Men kan dan aan allerlei chirurgische ziekten vooral de tuberculose denken, die ik hier daarom niet bespreek.

Wel moet ik nog grooten nadruk leggen op de noodzakelijkheid, dat men steeds nauwkeurig naar de overige symptomen en anamnestisch op te sporen gegevens voor syphilis zoekt, dat men zoo noodig een reactie van Wassermann doet of slechts ex ju vantibus de diagnose tracht te stellen, in alle gevallen, die mogelijk op syphilis zouden kunnen berusten, ook al gelijkt het ziektebeeld ook veel op de tuberculose. Typische voorbeelden van syphilitische aandoeningen, die op tuberculose gelijken zijn de dactylitis syphilitica, de pseudo-spondylitis en de pseudo-coxitis.

PROGNOSE EN THERAPIE.

Deze beenaandoeningen genezen onder een goede anti-s3rphilitische behandeling in eenige maanden en men staat zelfs versteld, hoe snel de resorptie van het nieuwgevormde been vordert. Al in don beginne zal men de pijnen zeer zien verminderen.

NEUSMIS V ORMIN G-EN.

Ook bij kinderen komt een difformiteit van de neus voor, — zelfs bij zuigelingen — door syphilis van het beenige skelet om de neus.

Sluiten