Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tanden komen bij rachitis te laat voor den dag. Soms is dit reeds met de eerste tanden het geval, maar niet zelden ziet men ook dat het kind op tijd de eerste 2 tanden krijgt (6—8 maanden) en dat er daarna een langdurige pauze intreedt, zoodat het kind als het één jaar oud is, nog steeds 2 tanden heeft inplaats van het 6 tal, die het behoort te hebben.

Bovendien is vaak de regelmatige volgorde van het voor den dag komen van de tanden gestoord. De groote meerderheid der gezonde kinderen krijgt eerst de 2 middelste snijtanden in de onderkaak, dan de 4 snijtanden in de bovenkaak. Nadat ook de 2 andere snijtanden in de onderkaak zijn verschenen, worden de hoektanden overgeslagen en krijgt het kind eerst de 4 eerste kiezen. Hierop volgen (eind van het 2e levensjaar) de hoektanden en daarna komen de vier overige kiezen (begin 3e levensjaar), die het melkgebit compleet maken, te voorschijn (zie schema fig. 132).

Fig. 132.

Deze volgorde is op de een of andere manier in de war bij rachitis. Ook kunnen de tanden zelf allerlei afwijkingen vertoonen. Men ziet kringen op het email, of erosies, en heel dikwijls zijn de tanden en kiezen der rachitici gedoemd om spoedig carieus te worden. Gelukkig zijn deze afwijkingen dikwijls slechts beperkt tot het melkgebit, in tegenstelling met wat men bij de congenitale syphilis ziet.

De thorax afwijkingen van de zwaardere vormen van rachitis hebben zeer groote beteekenis en deze zijn het, die de rachitis maken tot een ziekte, die gevaarlijk is voor het kind. Door de sterke intrekkingen van de thorax ontstaat er een sterke verkleining van de ademhalingsoppervlakte en een bemoeielijking van de respiratie, welke nog aanmerkelijk verergerd wordt, doordat bij de inspiratie de weeke thorax invalt onder invloed van deatmospherische druk en de trek der ademhalingsspieren. Bij elke bronchitis is er groot gevaar voor ernstige complicatie?, zooals atelectase en bronchopneumonieën. Al deze gevaren worden door de opzetting van de buik nog belangrijk vergroot 1), die het diaphragma naar boven dringt en de ruimte in de thorax verkleint.

In de lichtere gevallen blijkt van deze moeilijkheden niets.

') Czerny u. Kellee. Handbuch. II. Th.

Sluiten