Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

insufficienties dezer klieren aantreffen, en ze met orgaanpraeparaten vaak veel goed kunnen doen.

DIAGNOSE.

De herkenning van een rachitis is in de meeste gevallen eenvoudig. Bij de groote frequentie der rachitis loopt men toch gevaar om enkele zeldzamer afwijkingen met deze ziekte te verwarren.

Voor de schedelrachitis is de groote moeilijkheid om ze van geringe graden van hydrocephalus te onderscheiden (zie fig. 136). Zoo is op bijgaande figuur een lichte hydrocephalus afgebeeld bij een kind met rachitis.

De onderscheiding is mogelijk, als men let op de bizonder groote fontanel, die gespannen is bij de hydrocephalus, op het vooroverhangen van het voorhoofd en naar beneden gedrongen zijn van het dak der oogkassen. Dat er een hydrocephalus door rachitis zou kunnen ontstaan, zooals wel wordt aangenomen, lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk.

Ook andere ziekten, die een vertraging van de sluiting van de fontanel geven, worden nog wel met rachitis verward. Dit is voornamelijk het geval bij het myxoedeem en het mongolisme (zie deze). Een nauwkeurig toezien aangevuld door een onderzoek naar andere verschijnselen dezer afwijkingen is voldoende om de vergissing niet te maken.

Iets moeilijker is de herkenning van een achondroplasie bij een jong kind, vooral wanneer het bovendien rachitis heeft, zooals dikwijls het geval is. Men lette op de korte bovenarmen of beenen, op den ingezonken neusrug, en het groote hoofd, die voor de achondroplasie kenmerkend zijn.

Indien er multiple fracturen optreden, dan hoede men zich voor de vergissing met do osteopsathyrose. Men overwege, dat de rachitis, die tot fracturen aanleiding geeft, een zeer zware vorm daarvan is, waarvan de verschijnselen op het eerste gezicht onmiddelijk de aandacht trekken. Bij de osteopsathyrose, die meestal een familiaire aandoening is, bestaat slechts een groote breekbaarheid der beenderen. De ziekte komt vaak samen voor met blauwe sclerae, en met doofheid.

THERAPIE.

De behandeling van de rachitis is een zeer dankbare. Merkwaardigerwijs heerscht veelal bij het groote publiek, de meening dat er niet veel aan te doen is. Het grootst is het succes van de behandeling, wanneer deze zeer vroeg kan beginnen.

Sluiten