Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer de laesie de capsula interna (fig. 149) of de corona radiata (fio- 150) verbinding tusschen capsula interna en hersenschors treft, dan ontbreken de convulsies en de intellectstoringen, en de aphasie. Wel komt een dysarthrie voor door laesie van de knie van de capsula interna. Breidt zich de afwijking naar de thalamus uit,

dan treden sensible storingen op.

Een laesie van de pyramidebaan in zijn verloop vanaf de capsula interna tot aan het verlengde merg is vaak te herkennen doordat andere banen of centra in de buurt getroffen worden. Waar in dit gebied de verschillende banen en kernen vlak bij elkaar liggen, is de gelegenheid daarvoor groot. Ontelbaar zijn

A. Syndroom van MlI.I.ARDGubler.

B. Syndroom van Webeu.

(1—6 plaats der doorsneden van het schema blz. 440).

Fig. 15'2. Hersenstam (van onderen gezien).

bijna de mogelijkheden en de verschillende combinaties; typische syndromen ontstaan slechts, doordat embolie en thrombose van een arterie de meest voorkomende oorzaak der afwijkingen zijn en deze arterie bepaalde gebieden verzorgt. Ze zijn alle bij kinderen uitermate zelden, zoodat ik slechts enkele algemeenheden vermeld.

De verschijnselen, die te zamen met een gekruiste motorische spastische hemiplegie voorkomen, zijn afhankelijk van de uitgebreidheid der laesie, en wisselen naargelang de haard meer naar voren in de pedunculi cerebri, of in het midden in de pons, of naar achteren in de medulla oblongata is gelegen en ook naar gelang op deze plaatsen de haard meer dorsaal of ventraal is gelocalizeerd zie fig. 151 (a-f). Hetgeen aan deze aandoeningen iets typisch geeft, is vooral een aandoening van een der hersenzenuwen. Zoo duidt een verlamming van de Ille hersenzenuw, de N.

Sluiten