Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vernietigd (réflexes inverses 'van Babinski). Zoo heeft men na poliomyelitis een buiging gezien na bekloppen van de quadriceps-pees.

HUIOREFLEXEN.

Het heeft groote voordeelen om naast de pees-en periostreflexen een onderzoek in te stellen naar de huidreflexen. Want niet zelden ziet men deze verdwijnen, terwijl de peesreflexen verhoogd zijn. Ook het omgekeerde komt trouwens voor.

De grootste beteekenis hebben de reflexen aan de onderste extremiteit en de romp. Er zijn te onderscheiden :

De cremaster-reflex (L I en II, strijken langs de binnenzij van de dij, geeft bij een jongen optrekken van de testis, by een meisje intrekking van het labium maius).

De glutaeaal-reflex (LIV, V en SI, prikken van de huid boven de glutaei geeft optrekken van de bilplooi).

De plantair-reflex (L V en S I en S II). Normaal worden de teenen bij strijken langs de voetzool gebogen. Bij een aandoening van de pyramidebaan treedt de reflex van Babinski op. Hierbij wordt de groote teen dorsaal gebogen, waarbij de andere teenen meegaan en uitgespreid worden of — als de reflex onvolkomen is — plantair gebogen worden. De plaats van waaruit de reflex is op te wekken is niet altijd dezelfde, ze ligt meestal bij de binnenvoetrand, soms meer naar buiten.

Deze eigenaardige extensie van de groote teen is door tal van andere periphere prikkels op te wekken. Door krachtig strijken langs de voorzijde van de tibia (symptoom van Oppenheim), door knijpen in de Achillespees (symptoom van Schaefek) en door diepe druk op de kuitspieren (symptoom van Gokdon).

Aan de romp kan men nagaan :

De diaphragma-refiex: na aanraking van de [tepel of de omgeving ziet men de proc. xiphoïdeus naar binnen getrokken worden (C III en CIV).

De buikrefiexeu a. bovenste (strijken over de huid van het epigastrium aan weerszijden van de mediaanlijn, D VI en D VII).

b. de middelste (strijken over de huid vlak boven de navel D VIII en D IX.

c. de onderste (strijken over de huid onder de navel D X, D XI en D XII).

De anaal-reflex (S V en SVI: met een naald het perineum of de omgeving van de anus prikken geeft een sphincter-contractie).

Men huldigt vrij algemeen de opvatting, dat de huidreflexen

Sluiten