Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STORINGEN VAN DE SENSIBILITEIT.

Het is bij kinderen slechts zelden mogelijk om door een nauwkeurig onderzoek van de sensibiliteit belangrijke gegevens te verzamelen voor diagnose van een neurologische aandoening. Een kind geeft te onnauwkeurig aan en wordt bij het onderzoek spoedig vermoeid.

Subjectieve symptomen van pijn of paraesthesieën worden lang

niet altijd nauwkeurig gelokalizeerd op de juiste plaats. Bovendien zijn de klachten hierover in den regel uiterst vaag.

Paraesthesieën komen voor bij tal van aandoeningen van de periphere of centrale sensible banen. Zeer dikwijls zijn ze het gevolg van een aandoening van de periphere zenuwen: neuritis, compressie van een zenuw, en van een compressie of aandoening van de achterste wortels van het ruggemerg, zooals een werveltuberculose of chronische meningitis. Maar ook komen ze voor in het begin van cerebrale storingen, zooals een tumor cerebri, terwijl ze bij epilepsie in den vorm van een sensible aura kunnen worden waargenomen.

Pijn komt in tal van verschillende vormen bij nerveuze ziekten voor. In sommige gevallen, die evenwel bij kinderen niet dikwijls

Fig. 163.

Schema van (le sensibiliteitsstoring op de romp bjj laesie der ruggemergasegmenten.

Sluiten