Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de tractus spino-thalamicus (fig. 168 en 169 geel). Deze baan volgt de tr. spinocerebellaris ventralis en als deze is afgeweken naar het cerebellum (zie schema), verloopt hij zelfstandig verder, loopt steeds dichtbij de tractus spinalis Nervi trigemini (aan diens ventrale zijde). Zij worden in hun verder verloop versterkt door vezels uit deze kern. Het einde schijnt te zijn voor een deel de thalamus opticus, waarvan de mediale kern volgens Head een centrum zou zijn voor pijn- en temperatuurzin.

Fig. 163a.

Dissociatie der sensibiliteit in de periphere zenuwen.

3. De banen voor de tastzin en drukzin — voorzoover zij niet ook langs de vorige wegen gaan — verloopen langs zeer verschillende banen. Er zijn zelfs geen lange banen voor bekend. Waarschijnlijk eindigt de centripetale uitlooper, nadat hij 4 of 5 segmenten naar boven is verloopen en aanvankelijk over een korte uitgestrektheid de achterstrengen gevolgd is. Hij kruist wederom gedeeltelijk — op zeer verschillende hoogte en begeeft zich vermoedelijk naar de „zone sulco-marginale en zone cornu-

30

Sluiten