Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Postganglionair verloopen ze met de hersenzenuwen naar buiten en innerveeren ze de speekselklieren, de vaten van huid en slijmvliezen, enz.

Autonome pupil verwijdende vezels, waarvoor een centrum in DI in het ruggemerg ligt verlaten door de voorste wortel het ruggemerg, gaan door de ram. communicans naar het ganglion cervicale superior en loopen postganglionair via de plexus caroticus naar het ganglion ciliare (zie ook bij plexusverlamming).

Van uit het sacrale merg gaan langs de N. pelvicus antonome vezelen voor de blaas.

INTELLECTSTORINGEN. ')

AETIOLOGIE.

Een idiotie is aangeboren of verkregen.

Van de aangeboren idiotie is een der oorzaken een hereditaire praedispositie, in zooverre, dat in de familie meer idiotie, of psychosen of andere zenuwziekten (misdadigers, moreele defecten) voorkomen. Vaak is ook alcoholisme van vader of moeder in de anamnese te vinden. Hetzelfde geldt van de Zoodintoxicatie. Ook wordt aangenomen, dat intoxicaties tijdens de zwangerschap en trauma van de buik, ja zelfs emoties van de vrouw de idiotie kunnen tengevolge hebben. In een aantal gevallen is de idiotie verkregen tijdens een kunstpartus, waardoor het kind aspbyctisch ter wereld kwam.

Van de verkregen idiotie zijn de oorzaken allerlei vormen van encephalifcis, meningitis, hydrocephalus, terwijl ook een intoxicatie van het kind de idiotie zou kunnen teweeg brengen. Hier dient als oorzaak vooral genoemd te worden de syphilis.

Pathologisch-anatomisch vindt men de meest verschillende afwijkingen, maar steeds bestaat er een diffuse aandoening van de hersenschors. Ganglioncellen en zenuwvezelen van de schors zijn óf niet tot voldoende ontwikkeling gekomen, óf door een ziekteproces vernietigd. De cellen zijn relatief klein, hebben weinig dendrieten en zijn op een vroeger stadium van ontwikkeling blijven staan in de gevallen, die aangeboren zijn. Bij de verkregen afwijkingen vindt men restes van ontstekingen (lymphocyten-ophoopingen, vermeerderde neuroglia), maar bovendien degeneratie van ganglioncellen. De afzonderlijke lagen van de schors, die bij de aangeboren ontwikkelingsstoring niet zijn te herkennen, zijn hier

') H. yan dek Hoeven Jr. Psychiatrie. Handleiding voor juristen. Ziehen. Die Geisteskrankheiten des Kindesalters.

31

Sluiten