Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De psychische storingen zijn zelden geheel afwezig, maar er is een groot verschil van geval tot geval. In het algemeen is het gevaar voor idiotie het grootst, naarmate de ziekte eerder is opgetreden en naarmate er meer diffuse afwijkingen zijn van de hersenschors. Bizonder slecht is de prognose als er zich een epilepsie ontwikkelt of wanneer de oorzaak van de ziekte 'een tubereuze sclerose is, «waarbij het proces steeds voortgaat en de symptomen verergeren.

Sensible storingen zijn ook, indien een onderzoek daarnaar mogelijk is, vrij zeldzaam, evenals een ataxie.

DIAGNOSE.

De herkenning van een geval van een hemiplegia spastica infantilis is meestal gemakkelijk. Moeilijker is meestal uit te maken, wat de primaire oorzaak van de ziekte is geweest (zie de afzonderlijke ziekten). Men zal in het bizonder nagaan of er syphilitische symptomen aanwezig zijn, omdat daarmee de therapie een andere richting uit moet.

Toch wil ik hier nog de onderscheiding van andere hemiplegieën bij kinderen bespreken. Men bedenke, dat bij uitzondering een hemiplegie als verschijnsel van een multiple sclerose of juveniele paralyse kan optreden (zie deze ziekte). De herkenning is dan gemakkelijk, omdat men door andere symptomen op den goeden weg wordt gebracht en omdat de aandoening progressief is. Eveneens een uitzondering zijn hemiplegieën, die door hersenabsces of -tumor ontstaan en waar de andere symptomen den weg wijzen (zie deze).

Nog een mogelijkheid is een hemiplegia spastica spinalis, waarbij epileptiforme insulten, facialisverlamming en psychische storingen ontbreken, die veroorzaakt kan worden door een haematomyelie of trauma van het halsmerg boven de cervicaalaanzwelling en waarbij een BROWN-SÉQUARD'sche vorm van sensibiliteitsstoring (zie blz. 466) gevonden wordt.

Zeer gemakkelijk te onderscheiden zijn de hemiplegieën, die bij poliomyelitis of chorea voorkomen, daar deze slap zijn en de peesreflexen verlaagd of verdwenen zijn.

Ook een hysterische hemiplegie komt bij kinderen voor. Hierbij zoeke men naar andere symptomen van hysterie, en merke op, dat de huidreflexen normaal zijn, dat de reflex van Babinski ontbreekt en dat er meebewegingen bestaan.

PROGNOSE.

De prognose van een hemiplegia spastica infantilis is deze, dat de afwijkingen, die er eenige maanden na hun ontstaan aanwezig

Sluiten