Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brale hemiplegie geïndiceerd. Daartoe moet de psyche normaal zijn en moet er meer spasmus dan wel verlamming zijn.

Soms is aparte behandeling van de motorische aphasie vereischt, waarvan bij kinderen succes is te verwachten, doordat een centrum rechts tot ontwikkeling komen kan.

Tegen de chorea en atheiose is men vrijwel machteloos.

2. DIPLEGIA SPASTICA INFANTILIS.

Syndroom van Little.

De paraplegie is van een hersenproces aan beide kanten het gevolg. Men neemt wel aan, dat vaak een verscheuring der venae, die in de sinus longitudinalis superior uitmonden de oorzaak is. Soms is de diplegie eigelijk slechts een dubbele hemiplegie: in dit geval zijn de symptomen in de armen het sterkst, en beiderzijds niet even duidelijk, terwijl bij de spinale little'sche ziekte de beenen soms alleen, maar altijd het sterkst zijn verlamd.

SYMPTOMEN.

De verschijnselen zijn die van een paraplegie door aandoening van de pyramidebaan in cerebro (zie deze). De peesreflexen zijn verhoogd de huidreflexen verdwenen.

Ook epileptiforme aanvallen en athetotische of choreatische bewegingen komen wel voor. De psychische storingen zijn meestal zeer ernstig. Men. heeft ook wel een eigenaardige spierstijfheid als voornaamste symptoom gezien.

Periphere of nucleaire verlammingen van hersenzenuwen komen vrijwel nooit voor. Wel kunnen er, aangezien de afwijkingen steeds dubbelzijdig zijn pseudo-bulbairverlammingen bij voorkomen, doordat de secundaire banen der motorische hersenzenuwen zijn getroffen. Er bestaan verlammingen van slikken, kauwen en spreken, en ook van de oogspieren. De reflexen zijn verhoogd, en fibrillaire trekkingen ontbreken. Men heeft wel als afzonderlijke ziektebeelden: athétose of chorée doublé beschreven de gevallen, waarin deze verschijnselen de overhand hadden en zoo op den voorgrond stonden, dat de spastische verlammingen nauwelijks opvielen. In zekere zin heeft men daartoe het recht, omdat de localisatie dezer bewegingen een andere is kan die van de spastische verlammingen.

DIAGNOSE.

Men kan deze spastische paraplegie voornamelijk verwarren met met de spinale vorm van de ziekte van Little, waarbij evenwel geen psychische storingen, geen athetotische bewegingen zijn te

Sluiten