Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden en het kind meestal te vroeg is geboren. Ook aan andere vormen van paraplegie moet worden gedacht, zooals de compressie van het ruggemerg boven de halsaanzwelling of een myelitis op die plaats. Maar dan zijn er zooveel andere verschijnselen, dat men zich moeilijk vergissen kan.

THERAPIE.

Voor de behandeling gelden dezelfde regelen als bij de hemiplegia spastica infantilis. Meestal is het succes nog geringer.

HYDROCEPHALUS.

Voor de beschrijving van de zgn. acute hydrocephalus, die veroorzaakt wordt door een acute ependymitis verwijzen wij naar het hoofdstuk der meningitis.

Hier volgt dus slechts de chronische hydrocephalus. Ook deze is weer het gevolg van verschillende ziekelijke afwijkingen, evenals de spastische verlammingen. Vaak is de ziekte, die de hydrocephalus veroorzaakte reeds genezen en heeft men nog slechts het mechanische gevolg daarvan over.

SYMPTOMEN.

Het meest belangrijke symptoom is vergrooting van het hoofd fig. 174 en 175. Wanneer het kind heel jong is, dan wordt de fontanel veel grooter, gaan de naden uiteenwijken en kan ten slotte de schedelwand uit een vliezige zak bestaan, waarin enkele beenstukjes zijn uitgestrooid. Het voorhoofd gaat daarbij uitpuilen, de oogen worden naar beneden gedrongen en boven de iris wordt de sclera zichtbaar.

De fontanel is, althans een tijd lang, sterk gespannen. Maar in vele gevallen ontbreken alle symptomen van hersendrukverhooging zooals braken, hoofdpijn en polsverlangzaming. Soms zijn deze periodiek aanwezig gedurende enkele dagen.

De groote vochtophooping geeft aanleiding tot het optreden van het verschijnsel van Mac Ewen. Wanneer men het stethoscoop op het voorhoofd van het kind zet en de schedel in de parietaalstreek percuteert, dan hoort men een luide tympanitische klank, die sterker is dan de klank, die men verkrijgt als men dichter bij het stethoscoop klopt.

Moeilijker te herkennen zijn de gevallen van lichte hydrocephalus, die spoedig stationair worden. Men moet dan behalve uit de schedelvorm soms uit secundaire verschijnselen het bestaan van de afwijking afleiden.

Als gevolg van een hydrocephalus of ook als gevolg van de

Sluiten