Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

druk. Het vocht bevat niet te veel eiwit, is volkomen helder, en bevat niet te veel lymphocyten.

Deze symptomen duren eenige dagen en verdwijnen dan gaandeweg. De convulsies herhalen zich niet meer, het kind ontwaakt uit zijn coma, begint weer te drinken, en gaat notitie nemen van zijn omgeving.

Als naziekte ziet men allerlei verschillende afwijkingen. Van geval tot geval zeer varieerend in intensiteit is de idiotie, die na een encephalitis kan overblijven, maar ook geheel kan ontbreken (zie deze).

Is de encephalitis voornamelijk in de motorische zone gelocaliseerd, dan is vooral het ontstaan van een cerebrale kinderverlamming (zie deze) te vreezen, waarbij dikwijls behalve idiotie een epilepsie bestaat Wanneer het cerebellum voornamelijk ziek is, dan blijft een cerebellaire ataxie over. Ook kunnen de bulbaire verschijnselen bij de naziekten op den voorgrond staan, al zijn daarbij dan vaak ook extremiteit en verlammingen aanwezig.

DIAGNOSE.

De onderscheiding tegenover andere oorzaken van convulsies tijdens acute infectieziekten is niet altijd gemakkelijk.

Men denke allereerst aan de latente tetanie en zoeke naar de verschijnselen dezer afwijking: symptoom van Chvostek, Trousseau, en verrichte, zoo mogelijk, electrisch onderzoek.

Dikwijls is vooral de onderscheiding tegenover een meningitis moeilijk. Men zoeke naar de kenmerkende symptomen van een aandoening der meningen en verrichte, zoo noodig, lumbaalpunctie. Ook aan de mogelijkheid van een uraemie als oorzaak der verschijnselen moet men denken.

Wanneer er een ziekte is voorafgegaan, waarbij een hersenabsces vaak voorkomt, dan kan aanvankelijk de onderscheiding tusschen deze ziekte en een encephalitis moeilijk zijn. Men merkt evenwel bij het absces een voortdurende achteruitgang en een langzamer begin op.

PROGNOSE.

De kans op een letaal verloop is niet gering, ze is moeilijk in cijfers uit te drukken. Dit funeste -verloop is zelfs in de eerste beide dagen reeds te vreezen.

Overigens gaat in de meerderheid der gevallen een groot deel van de afwijkingen, die uit de ziekte zijn overgebleven, nog terug: bij de corticale vormen blijft zeer vaak idiotie over.

Sluiten