Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogspiegelonderzoek ontdekt wordt, lang voordat het kind slecht gaat zien. Ze komt bij tumoren van het cerebellum meer voor en treedt eerder op dan bij andere. De papil is vrij groot, niet scherp begrensd, de venae zijn sterk geslingerd en de papil komt naar voren uitpuilen. Op den duur leidt de stuwingspapil steeds tot atrophie.

De polsverlangzaming en verlangzaming van de respiratie zijn eveneens direct afhankelijk van de drukverhooging. Op den duur kan de pols erg frequent worden en in het eind kan ook de respiratie volgens Cheyne-Stokes voorkomen.

Zeer belangrijk is ook het optreden van convulsies. Ook al is de tumor niet in de buurt van de corticale motorische centra gelocaliseerd, kunnen deze epileptiforme aanvallen optreden. Ze zijn van de partiëele epilepsie zeer gemakkelijk te ondèrscheiden, omdat ze plotseling beginnen met bewusteloosheid, een tonisch stadium gevolgd door clonische krampen. In deze vorm berusten de convulsies ook op hersendrukverbóoging.

Typisch zijn ook de sufheid en slaperigheid der kinderen, die ten slotte tot een coma verergeren kunnen.

Voor de diagnose van de plaats van den tumor verwijs ik naar de inleiding over de pathologische physiologie.

HAEMORRHAGcIA CEREBRI, EMBOLIE OF THR0MB0SE.

OORZAKEN.

De oorzaken van een hersenbloeding zijn allereerst traumata, waaronder die welke tijdens de partus ontstaan, een belangrijke plaats innemen. Ze zijn of buiten de hersenen gelegen (zie meningen) en drukken op de hersenen, óf ze zijn in de hersenen zelf opgetreden. In dit geval kunnen er multiple kleine of een enkele groote bloeding bestaan. In zekeren zin zijn ook de bloedingen bij het heftige hoesten door tussis quinta of bronchopneunomie traumatisch te noemen. Daarnaast komen voor bloedingen door purpura zooals bij bloedziekten en andere oorzaken van purpura.

Bij een algemeene infectieziekte, een sepsis kunnen ook bloedingen voorkomen. De oorzaken van de embolie of thrombose van de hersenvaten zijn allerlei infectieziekten, waarbij een arteriitis of phlebitis kan voorkomen, en hartaandoeningen waarbij thrombi in het hart ontstaan waarvan emboli kunnen worden losgeslingerd. Ook syphilis zou volgens sommigen vaak thrombose van een hersenvat kunnen geven. -

Sluiten