Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THERAPIE.

Een behandeling kan slechts bestaan in voorschriften van rust in elk opzicht voor het kind. Maar bij de meningeaalbloeding moet men steeds overwegen, of er door operatie waarbij het coagulum verwijderd wordt, geen groot succes kan worden bereikt. Men heeft gevallen beschreven, waarbij ongetwijfeld door een operatie het ontstaan van een hemiplegie en erger bij het kind is voorkomen 1).

SINUSTHROMBOSE.

De meest voorkomende thrombosen zijn die van de sinus longitudinalis inferior en de sinus lateralis. Ze komen bij kinderen vaker voor dan een hersenabsces.

De oorzaken zijn dezelfde als van elke andere phlebitis. Want het staat wel vast, dat er altijd een ontsteking aan de thrombose ten grondslag ligt. Men ziet ze soms als terminaalverschijnsel bij zeer slappe, cachectische kinderen. Interessanter zijn de gevallen, dat ze optreden na een acute infectie: bij bronchopneumonie, sepsis, roodvonk, mazelen, diphtherie enz. Zeer vaak is — ook bij deze algemeene infecties — de oorzaak een ontsteking in de buurt, vooral een otitis media. Maar ook na ontsteking in mond, neus, oogkas enz. zijn sinusthrombosen voorgekomen.

SYMPTOMEN.

De verschijnselen zijn voor een deel dezelfde als van een meningitis, braken, hoofdpijn, nekstijfheid, Kebnig's symptoom convulsies en derg. die soms tegenover de verschijnselen van een algemeene sepsis niet' zeer duidelijk zijn. Het kind is dan zeer ernstig ziek, heeft onregelmatig hooge koorts, bronchopneumonieën, icterus, bloedingen, gewrichtspijnen, nephritis en sterke leucocytose, zooals bij elke algemeene sepsis.

Dat de oorzaak van een en ander een thrombose van een hersensinus is, kan men vaak afleiden uit het bestaan van locale symptomen.

Voor de sinus lateralis, die vooral bij een otitis media aangedaan is, kan men als typische symptomen verwachten: een zwelling en drukgevoeligheid van de proc. mastoïdeus met duidelijk oedeem van de huid, die ook voor het oor zichtbaar wordt. Daarbij komt soms een stuwingspapil.

De thrombose van de sinus cavernosus, die vrij zeldzaam is,

') Zie de plaat in Emmett Holt, Diseases of children.

Sluiten