Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geeft oedeem van ooglid en coniunctiva, en protrusio bulbi met stuwingspapil. Bovendien zijn de venae van gezicht en voorhoofd uitgezet en geslingerd.

Voor de verstopping van de sinus longitudinalis superior is karakteristiek de verwijding der venae van het behaarde hoofd in de parietaal- en temporaalstreek.

De eenige therapie is een operatie.

ZIEKTE VAN LITTLE.

Er komt bij tevroeg geborenen een aangeboren ontwikkelingsstoring van de pyramidebanen voor, die van de diplegia spastica infantilis soms wel scherp gescheiden wordt. Inderdaad ziet men af en toe bij tevroeg geboren kinderen een spastische paraplegia inferior, die een vrij gunstige prognose heeft, in zooverre dat zij spontaan pleegt te genezen en omstreeks den leeftijd van 10 tot 12 jaar nauwelijks meer merkbaar is. Ook is het niet onlogisch om te veronderstellen, dat de ontwikkeling der pyramidebanen door de partus praematurus gestoord is, want bij do geboorte op tijd heeft de pyramidebaan nog geen mergscheeden. Als verschil tegenover de cerebrale vorm, — waar naast deze vorm dan als de spinale wordt onderscheiden — geldt nog, dat er geen psychische storingen bestaan, dat de afwijkingen aan beide kanten even sterk zijn.

Juist bij deze vorm is de therapie, die bestaat in een vereenvoudigde operatie van Foebster, aangewezen, omdat voldaan wordt aan de voorwaarde, dat de spasmen de hoofdzaak, de verlammingen meer bijzaak zijn en dat de psychische ontwikkeling van het kind toelaat, om het met succes te oefenen, nadat door de operatie de verhoogde spiertonus is opgeheven. Het principe van de operatie is, dat men —• om den andere -— sensible wortels van het ruggemerg doorsnijdt en daarmee de reflexboog onderbreekt, waarlangs steeds de spiertonus hoog wordt gehouden.

FAMILIAIRE SPASTISCHE PARAPLEG1E.

Deze ziekte, die jaren lang kan duren, begint op verschillende leeftijd. Er ontwikkelt zich zeer langzaam aan een spastische paraplegia inferior met verhoogde reflexen, strabismus en verhoogde spiertonus. In verloop van jaren nemen de verschijnselen toe.

Soms bestaat hierbij een nystagmus. In andere gevallen vindt men naast deze spastische paraplegie van de beenen een atrophische verlamming van de armen, die in de kleine handspieren begint. Bij deze ziekten vindt men een progressieve atrophie van de

Sluiten