Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trophische storingen zijn vaak beperkt tot enkele veranderingen van de huid, die koud aanvoelt, of enkele erupties vertoont. In enkele gevallen dreigt het gevaar van decubitus. In den regel ziet men een retenlio urinae die gevaar oplevert voor het ontstaan van een cystitis. Ook obstipatie komt voor. Slechts als de laesie onder de lumbaalaanzwelling ligt ziet men incontinentia.

De plaats, waar de compressie plaats heeft, kan men uit het neurologisch onderzoek afleiden op de wijze, zooals boven is uiteengezet. Vaak — maar niet altijd — is dit overbodig, omdat men door onderzoek van de wervelkolom gemakkelijk kan bepalen, welke wervel ziek is. Ook een Röntgenfoto kan hierbij van veel nut zijn.

De prognose is vrij ernstig bij de gevallen van werveltuberculose, die een paraplegie hebben gegeven.

De therapie is uitsluitend chirurgisch. Het schijnt, dat operatief ingrijpen in den regel is gecontra-indiceerd.

TUMOREN VAN HET RUGGEMERG EN DE -VLIEZEN.

Deze komen bij kinderen zelden voor, en wanneer ze worden aangetroffen, dan groeien ze meestal diffuus en niet als gemakkelijk te verwijderen omschreven tumor. Het meest is waargenomen een sarcoom. Iets minder zeldzaam is de tuberkel van het ruggemerg en het gumma.

SYMPTOMEN.

De verschijnselen zijn ongeveer dezelfde als van een compressie door een wervelcaries. Het begin is meestal pijn, die uitstraalt langs de zenuwen. Dan ontwikkelt zich meestal een spastische paraplegia inferior met sensibiliteitsstoring in het gebied, dat uit het ruggemerg onder de plaats van compressie wordt geïnnerveerd, en blaas- en rectumstoring. Soms is er een symptomencomplex van Bkown-Séquard aanwezig.

Men heeft wel eens in het lumbaalvocht tumorcellen gevonden en daarmee de diagnose zeker gemaakt.

THERAPIE.

De eenige kans op herstel bij een nieuwvorming is de operatie, waarvan evenwel de resultaten vrij slecht zijn.

Men denke steeds aan de mogelijkheid van syphilis omdat een specifieke therapie daartegen de ziekte tot genezing kan brengen.

Sluiten