Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANGEBOREN AFWIJKINGEN DER PERIPHERE

ZENUWEN.

Terwijl aangeboren verlammingen door laesie der zenuwen van de extremiteiten zeer zeldzaam zijn, komen verlammingen, die het gevolg zijn van een aangeboren gebrek van een hersenzenuwkern, iets vaker voor (zie fig. 173).

Van de oogspierzenuwen komen tal van aangeboren afwijkingen voor. Men ziet soms een congenitale ptosis, die uni- of bilateraal kan zijn en die tot last geeft, dat het kind het hoofd achterover moet houden om te kunnen zien. Veel ernstiger zijn de meestal familiair en hereditair optredende congenitale opthalmoplegiëen, waarbij soms ongeveer alle oogspieren, soms slechts enkele verlamd zijn. Niet altijd zijn deze afwijkingen het gevolg van een agenesie der oogspierzenuwen, soms vindt men slechts een defect der spieren of een verkeerde implantatie. Ook een aangeboren facialisverlamming komt voor. Deze is soms gecombineerd met een agenesie van het rotsbeen, waardoor het oog (in- en uitwendig) misvormd .is; in andere gevallen is ze opzichzelfstaand. Ze kan wederom een- of beiderzijds aanwezig zijn. De verschijnselen zijn boven beschreven. Ook sensibiliteitsstoringen komen voor. Combinaties van oogspier- en facialisverlamming zijn beschreven.

De onderscheiding tegenover een hemiatrophia facieli is niet altijd gemakkelijk. Goed toezien is voldoende om op te merken, dat in dit geval de mobiliteit weinig gestoord is, maar dat de asymmetrie het gevolg is van een atrophie van alle weefsels van de eene helft van het gelaat.

TRAUMATISCHE AFWIJKINGEN DER PERIPHERE

ZENUWEN.

Hier noem ik slechts als typische voorbeelden de verlammingen van facialis of van plexus cervicalis of brachialis, die bij de partus kunnen ontstaan. Het is natuurlijk ondoenlijk om alle verlammingen, die door een toevallig trauma kunnen ontstaan, hier nogmaals op te sommen.

FACIALISVERLAMMING.

De oorzaak van de facialisverlamming, die tijdens de partus ontstaat, is soms een applicatie van de forceps, die op de zenuw bij zijn uittreden uit het foramen stylo-mastoïdeum heeft gedrukt. In andere gevallen, waar de forceps niet is aangelegd, is ze het gevolg van een laesie van de zenuw bij zijn weg door het bekken.

Sluiten