Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heel zelden is de facialisverlamming het gevolg van een laesie van het cerebrum.

De verschijnselen zijn meestal beperkt tot een scheef gezicht als het kind huilt, en een open blijven.van de eene lidspleet.

De prognose is bijna altijd gunstig. De verlamming pleegt in enkele dagen of weken te genezen, zonder behandeling.

Verwarring is mogelijk met een congenitale paralyse door agenesie van de kern in het verlengde merg. De onderscheiding is eenvoudig, als er agenesie van het rotsbeen of oogspierverlammingen bestaan. In andere gevallen lette men op de grootere uitbreiding der verlamming bij de agenesie.

PLEXUS VERLAMMING.

Door uitrekken van de plexus bij een moeilijke partus kan er een verlamming ontstaan, die zelden geheel zonder letsel geneest en die soms beperkt is tot den plexus cervicalis, soms tot den plexus brachialis, soms beide treft. i

De verschijnselen bestaan vanaf de geboorte, maar worden niet altijd dadelijk opgemerkt. Bij nauwlettend toezien blijkt de arm slap langs het lichaam te liggen in adductie en rotatie naar binnen. terwijl de hand in pronatie staat en de vingers zijn gebogen.

De prognose dezer verlammingen is vrij slecht. Weliswaar genezen de lichtere gevallen vrij vaak na enkele weken, maar van de meeste plexusverlammingen, die op deze wijze ontstaan zijn, blijft iets over, en soms blijft de arm geheel verlamd. Door een onderzoek met den electrischen stroom zou reeds vrij vroeg te beslissen zijn, welke spieren verlamd zullen blijven: spieren met een degeneratiereactie zouden niet te recht komen.

De diagnose is meestal gemakkelijk. Men moet slechts zorgen deze paralysen niet met pseudoparalysen te verwarren. Daarom zal men moeten zoeken haar een fractura claviculae of andere afwijking aan de schouder. Alle andere pseudo-paralysen treden later op: zoo de pseudoparalyse van Parrot bij syphilis, de osteomyelitis enz.

De therapie bestaat in electrizeeren van de verlamde spieren. In heel enkele gevallen heeft men succes gezien van chirurgisch ingrijpen, waarbij vooral het wegnemen van een lilteekenstreng, die de plexus drukt, goed kan doen.

POLYNEURITIS.

OORZAKEN.

De oorzaken van een polyneuritis bij kinderen zijn infectieziekten, en intoxicaties. Van de infectieziekten is het vooral

Sluiten