Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

warme baden of warme verbanden. Slechts wanneer de neuritis genezen is en er nog slechts een verlamming over is, zal men door oefenen, massage en electrizeeren mogen trachten te bespoedigen.

Bij de slik'verlamming door diphtherie is het noodzakelijk niet te lang te wachten met de sondevoeding, omdat het verslikken de kans geeft op aspiratiepneumonie.

NEURALGIEËN EN HERPES ZOSTER.

NEURALGIEËN.

Neuralgieën in de beteekenis van aanvalsgewijs optredende heftige pijnen in het verloop van een zenuw, die niet berusten op compressie van de zenuw of ruggemergwortels, en niet op neuritis, zijn bij kinderen zeer zeldzaam.

Men ziet bij oudere kinderen soms trigeminusneuralgieën vooral na griep, die men herkent aan de typische uitstraling van de pijn in het gebied van een der takken van deze zenuw en aan de drukpijnlijkheid op plaatsen, waar deze zenuw naar buiten komt. Evenwel moet men steeds bedenken, dat de oorzaak dan toch vaak is een ontstekingsproces in de naaste omgeving. Zoo zoeke men bij een neuralgie van de lste tak naar symptomen van een sinusitis frontalis voor die van de 2e tak naar een empyeem van het antrum Highmori en naar een afwijking van tanden of kiezen, die ook de meest gewone oorzaak is van een neuralgie in de 3" tak.

Heel zelden komt ook ischias voor. Ook ziet men neuralgieën bij de

HERPES ZOSTER.

Deze komt bij kinderen het meest voor aan de romp, soms vrij laag (zie fig. 177).

De pijn is meestal niet heel hevig, en duurt niet erg lang. Het uitslag zelf begint als een roode vlek, waarop dan waterheldere herpesblaasjes opkomen, die zich nauwkeurig aan een segmentale uitbreiding plegen te houden. In het gebied van de huid, waar de blaasjes zitten, vindt men soms storingen van de sensibiliteit.

De oorzaak van de herpes zoster is een ontsteking van het sensible spinaalganglion (Head & Campbell). Dit verklaart uitstekend de segmentale localisatie der aandoening.

De therapie kan bestaan in poederen, terwijl men tegen de pijn wat aspirine of derg. praeparaten kan geven. Bedrust is noodig, als het kind koorts heeft. Soms wordt applicatie van warme omslagen ter plaatse zeer op prijs gesteld.

Sluiten