Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEN I)ER MENINGEN.

MENINGITIS.

OORZAKEN.

De oorzaken van de meningitis zijn ongeveer dezelfde als van de ontsteking der sereuze vliezen. Deze zijn allerlei infectieziekten. In den regel raag men aannemen, dat de bacteriën langs de bloedbaan naar de meningen zijn getransporteerd. Soms ook zijn ze langs lymphbanen of per contiguitatem daarheen overgebracht. Er is evenwel naast alle overeenkomst in oorzaken van een meningitis en van een pleuritis of peritonitis dit verschil, dat sommige microben meer voorkeur hebben voor de meningen dan voor andere sereuze vliezen. Dit geldt vooral voor de meningococcen. Dit verschil is waarschijnlijk niet te verklaren uit een verschil in de weg van invasie. Want meer en meer gelooft men, dat ook de meningococcie als septichaemie is op te vatten en dat de bacteries langs den bloedbaan op de meningen terecht komen.

Als voornaamste oorzaken van een acute meningitis moet men dus opsommen:

1°. de sepsis met streptococcen, pneumococcen, staphylococcen, coliforme bacteries, meningococcen, gonococcen en andere;

2°. de ontstekingen van middenoor labyrinth, bijholten van de neus, van de orbita enz.;

3°. plaatselijke etterige ontstekingen van de huid van het hoofd;

4°. een hersenabsces die een locale meningitis veroorzaakt.

Van de chronische meningitiden is meestal tuberculose de oorzaak.

Ook kan de syphilis een enkele maal een chronische meningitis doen ontstaan.

De intensiteit van de reactie der meningen is zeer verschillend. Door toxische invloeden kan een zeer lichte reactie der meningen ontstaan — vroeger meningisme (Dupré) genoemd — die altijd geneest.

De oorzaken hiervan zijn ongeveer dezelfde als van de ontstekingen. Misschien is het verschil, dat slechts de toxinen der microben de meningen bereiken en deze zelf niet. Men ziet deze meningeale reacties vooral bij pneumonie, febris typhoïdea en andere infectie maar ook bij vermes.

SYMPTOMEN.

Bij de meningitiden komen bijna altijd verschijnselen voor, die niet rechtstreeks het gevolg zijn van een aandoening der meningen.

Sluiten