Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de rugligging in zittende houding brengt, waarbij het eveneens spoedig de beenen in de knie moet buigen. Nog een ander verschijnsel zou voor een meningitis karakteristiek zijn. Ook dit is door Brudzinski beschreven. Wanneer men bij het kind dat languit op zijn rug ligt, het eene been in de knie sterk buigt, volgt het andere been deze beweging, en wordt door het kind ook gebogen.

VERLOOP.

De ontwikkeling der verschijnselen verschilt zeer sterk van geval tot geval. Men moet onderscheiden tusschen acute en chronische meningitiden.

De acute begint plotseling. In korten tijd is het kind bewusteloos en vertoont het de duidelijke typische symptomen van een meningitis. Alle voedsel wordt uitgebraakt. Het kind ligt met het hoofd achterover in de kussens, heeft een sterke nekstijfheid, ligt

Fig. 178.

Meningitis tuberculosa.

te steunen, knarst op de tanden. Soms treden convulsies op. In vele gevallen sterft het kind na slechts enkele dagen ziek te zijn geweest. Zelfs een foudroyant verloop komt voor. Maar ook ziet men dat een meningitis die niet op tuberculose berust, langer duurt en zelfs, dat er aanvankelijk neiging tot genezing schijnt te bestaan. De aldus verloopende vormen gaan geleidelijk over in de lichte meningitiden, die bij tal van infectieziekten en intoxicaties voorkomen, die geneeslijk zijn.

Ik kan voor het verloop der meningococcenmeningitides naar deel I verwijzen. Yoor de andere is het overbodig een indeeling naar de verschillende oorzaken te maken, omdat het verloop toch niet in hoofdzaak van de oorzaak afhangt.

Sluiten