Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De chronische meningitis is meestal van tuberculeuzen aard. Het begin daarvan is in den regel uiterst verraderlijk en sluipend. Wanneer men de patiënt van het begin van de ziekte observeert, is de kans dat men de ziekte miskent, niet gering. Nadat het kind al eenigen tijd wat hangerig en prikkelbaar is geweest, gaat het klagen over hoofdpijn. Neemt men nu de temperatuur op, dan is deze soms al iets verhoogd, vaak nog niet. Duidelijker wordt het ziektebeeld vaak, doordat er braken optreedt, dat zich niet stoort aan voedseltoediening en waarbij geen erge misselijkheid pleegt voor te komen. Nu — of al eerder — valt het op, dat het kind humeurig en zeurderig, of dat het erg stil en sufferig is.

De- meer typische verschijnselen zijn in de eerste dagen nog onduidelijk. Weldra komt er of het eene of het andere symptoom voor den dag. Er bestaat een lichte nekstijfheid, of men vindt een verschijnsel van Kernig, of ook wordt de sufheid erger. Soms volgt hierop een stadium van excitatie, dat het kind zeer onrustig is en met armen en beenen ligt te slaan, voordat het diepe coma met de paralyse van vasomotoren, de frequente pols van het eindstadium optreden.

Men merkt in de meerderheid der gevallen van tuberculeuze meningitis reeds tijdens het verloop van de ziekte op, dat het proces in hoofdzaak aan de basis cerebri is gelocalizeerd. Dientengevolge zijn er verlammingen van de oogspieren of van de facialis te verwachten.

Soms kan men in de fundus oculi choreoïdeatuberkels zien en daarmee de diagnose tot zekerheid brengen.

De duur van de tuberculeuze meningitis is verschillend lang. Vaak ligt het kind dagen lang in diep coma, voordat het sterft. Zeer klein is het aantal gevallen van tuberculeuze meningitis die genezen '). Men mag daarmee bij het stellen van de prognose bijna geen rekening houden. Iets minder zeldzaam is het tijdelijke herstel, maar ook dit heb ik toch zelf nooit gezien.

DIAGNOSE.

De herkenning van een meningitis is in den regel niet zeer moeilijk. Blijkens de ervaring wordt een heftige cholera infantum soms wel eens aangezien voor een meningitis, wanneer de cerebrale symptomen op den voorgrond staan. Men spreekt dan ook wel van hydrocephaloïd. De onderscheiding is meestal gemakkelijk, wanneer men rekening houdt met de oorzaken der cholera infantum (zomerwarmte, defectueuze voeding), en met de typische respiratie,

') BOKA.Y, Jahrb. f. Kinderheilk. 19U. p. 133, Bd. XXX.

34

Sluiten