Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FUNCTIONEELE AANDOENINGEN.

CONVULSIES.

Bij kinderen komen convulsies, stuipen, zeer dikwijls voor. Jn zeer verschillende hoofdstukken is dit verschijnsel al vermeld. Hier volgt nog eens een samenvatting.

SYMPTOMEN.

Bijna altijd vertoonen zich deze convulsies bij kinderen onder eenzelfde beeld. Het kind, dat misschien te voren al eenigszins schrikachtig of prikkelbaar was, wordt plotseling bewusteloos en valt neer. Daarbij draait het de oogen naar één kant en ziet het aanvankelijk cyanotisch. Spoedig ziet men rhytmische schokkende bewegingen in het gezicht of in de oogen beginnen en weldra breiden zich deze bewegingen ook tot de extremiteiten uit. De schokken zijn kort van duur, en plotseling, het is alsof er telkens electrische prikkeling plaats heeft van de centra voor armen, beenen of gezicht. Het kind is daarbij geheel bewusteloos en reageert absoluut niet op toeroepen. De pupillen reageeren niet op licht en er is vaak een reflex van Babinski op te wekken. In den tegel zijn de klonische contracties niet beperkt tot de spieren van gelaat en extremiteiten; ook de slikspieren, de ademhalingsspieren, de buikspieren doen aan de convulsies mee. Vaak krijgt het kind schuim op den mond en soms laat het de urine loopen.

De duur van elke aanval is zeer verschillend. Herhaaldelijk is de aanval niet langer dan enkele minuten, maar soms ligt het kind uren lang in een stuip.

Deze volledige aanval kan nu vaak in lichtere vorm voorkomen en is dan niet altijd gemakkelijk te herkennen. Zeker niet tot de convulsies behooren de z.g.n. groeistuipen, waaronder verstaan worden de grimassen, die elke gezomle zuigeling — de een meer de ander minder - trekt, als het half in slaap is, en het naar boven gedraaid zyn van de oogen, als het kind met half open oogen slaapt.

Toch kunnen werkelijke convulsies of althans daarmee op één lijn te stellen storingen van het bewustzijn bij jonge kinderen voorkomen, die slechts bestaan in aanvallen, waarbij het kind werkelijk bewusteloos is, een déviation conjuguée der oogen ver-

Sluiten