Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo heel dikwijls is er een directe familaire erfelijkheid Ook komt de epilepsie het meest voor in families van neuropathen. /leer groot is de invloed van het alcoholisme der ouders. Ook de congenitale syphilis werkt praedisponeerend.

Een aanval kan worden opgewekt door verschillende aanleidingen. Als zoodanig kan men noemen een trauma capitis, alcohol- of andere intoxicatie van het kind, of ziekte van neus- ooren maagdarmkanaal (wormen), die reflectorisch een aanval kunnen veroorzaken. Dit is slechts mogelijk, als het kind — latent — epilepsie heeft. Vaak kunnen restes van ontstekingsprocessen - zooals zij bij de cerebrale kinderverlammingen beschreven zijn — de aanleiding zijn voor het uitbreken van de epilepsie.

SYMPTOMEN.

De aanval van „grand mal" wordt soms aangekondigd door een zekere prikkelbaarheid, of door hoofdpijn. -

De aura is het begin van de aanval. Soms is deze psychisch, dan wordt het kind angstig of raakt het geheel in de war met spreken. Ze kan ook sensorisch zijn. Zoo herinner ik mij een jongen met epilepsie, wiens vader alcoholist is, bij wie de aanval daarmee begon, dat hij een zwarte man zag staan. In andere gevallen is de aura een motorische en begint de aanval met trekkingen in een arm of been of in de tong. Zelden is een sensible of een vasomotorische aura, die dan bestaan in pijn of paraesthesieën, of wel in een roode vlek of congesties naar het hoofd.

Op de aura, die eenige minuten gemiddeld duurt, volgt de aanval zeer plotseling. Het kind valt ineens neer, en geeft een gil. Bij de val bezeert het zich soms ernstig. Hierop volgt de tonische kramp, waarbij de rug gestrekt wordt, en daarna ziet men de klonische trekkingen in armen, beenen, romp enz. optreden. Als deze na eenige minuten ophouden, ligt het kind bewusteloos en heeft een slertoreuze ademhaling. Het eind is dat het kind in diepe slaap valt. In den aanval reageeren de pupillen meestal slecht, maar als men ze goed of vrij goed zich op licht ziet vernauwen,' is dit geen reden om epilepsie uit te sluiten. Cornea- en coniunctivareüex zijn meestal niet op te wekken.

Na een aanval kunnen enkele uitvalverschijnselen blijven bestaan soms in de vorm van monoplegie of hemiplegie dan weer als aphasie. Deze gaan bijna altijd na korten tyd geheel weer terug.

Onder invloed van verschillende oorzaken, waarvan ik noem maagdarmstoringen, plotseling ophouden met broomtoedoening kan een status epilepticus optreden, die levensgevaarlijk kan worden

Sluiten