Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoüen weg, geeft overigens gemengde kost en verbiedt elk spoor alcohol. Overigens moet men het kind rustig laten leven, voor geregelde lichaamsbeweging laten zorgen en als de aanvallen overdag optreden bizondere voorzorgen laten nemen, dat het kind geen ongeluk krijgt. Als medicament komen allereest broompraeparaten in aanmerking, die men in vrij groote hoeveelheden moet geven, byv. tot 3 gram per dag voor een kind van 6 jaar, 5 gram voor een kind van 10—12 jaar.

Hiervan wordt een grootere hoeveelheid zonder hinder verdragen, als men het kind tegelijkertijd weinig zout in het voedsel geeft (Toulouse-Richet).

Veel minder onaangename bijwerkingen en ook beter resultaten verkrijgt men vaak van luminal-toediening. Hiervan schrijft men voor: 8 X dgs 25—50 mgr.

MIGBAINE.

Een ziekte, die meestal — hoewel met onduidelijke verschijnselen — reeds op kinderlijke leeftijd begint en waarbij aanvallen van hoofdpijn optreden, die meestal tot één helft van het hoofd zijn beperkt, en waarbij braken en flikkerscotomen de aanval compliceeren.

AETIOLOGIE.

De ziekte is ongetwijfeld erfelijk en deze erfelijkheid is zoo constant, dat zij een belangrijk steunpunt voor de diagnose oplevert. Men heeft wel gemeend, dat de ziekte meer voorkwam in families met neuro-arthritische diathese.

De frequentie en heftigheid der aanvallen staat sterk onder invloed van emoties. Overspanning, vermoeidheid en tijdelijke slapte werken nadeelig. De localisatie van de afwijking in het zenuwstelsel, die de oorzaak dezer symptomen van de ziekte is, is onbekend.

SYMPTOMEN.

Slechts zelden is een kind nauwkeurig in staat inlichtingen te geven over de verschillende verschijnselen, waarvan het last heeft tijdens een hoofdpijnaanval.

De hoofdpijn is bij kinderen nog dikwijls niet zoo typisch tot een helft van het gezicht beperkt. De pijn is hevig en het kind wil naar bed. Het is dan erg gevoelig voor geluiden en wil niets van de omgeving weten. Bijna altijd treedt daarbij vroeg of laat braken op. De gezichtsstoringen kunnen bestaan in een tijdelijke centrale blindheid, een overgevoeligheid voor hel licht, of de

Sluiten