Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

malen daags herhalen en die in vele gevallen een uiting zijn van epilepsie. Dit is daaruit veelal af te leiden, dat het bewustzijn tijdens de aanvallen gestoord is, dat het kind de urine laat loopen en dat het soms na een aanval in slaap valt. Ook overgangen in echte epilepsie komen voor. Hiermee moet niet verward worden de iactatio capitis nocturna (head-shaking), een vrij veel voorkomende eigenaardige afwijking, waarbij de kinderen tegen het inslapen met het hoofd en het bovendeel van de romp heen en weer schuddende bewegingen maken, zoo krachtig, dat het op afstand te hooren is. Het schudden, „bommen" genaamd, houdt op, als het kind ingeslapen is. Het schijnt dat de verlichting v.in de kamer, waarin het kind ligt, invloed heeft op het ontstaan. Bijna altijd bestaat hierbij een nystagmus, die allerlei vormen kan hebben.

De prognose is absoluut gunstig. Wegens het voorkomen van allerlei dergelijke automatische bewegingen en stereotypieën bij idiote kinderen, maken de ouders zich — vaak op gezag van buren — ongerust, dat het kind achterlijk zal zijn. Men kan ze daaromtrent geheel geruststellen.

Lr komt ook een dergelijke iactatio capitis diurna voor, die even weinig beteekent als de nocturna.

CHOREA.

Onder de ziekten, waarbij choreatische bewegingen voorkomen, is er een, die als echte kinderziekte optreedt en die chorea minor (sydenham) genoemd wordt, terwijl ze overigens slechts worden aangetroffen bij of na organische hersenaandoeningen (zie cerebrale kinderverlamming).

Het karakteristieke van de choreatische bewegingen is, dat ze onwillekeurig, vrij snel, en ongeordend zijn, terwijl meestal het lichaamsdeel vrij groote excursies maakt. Op uitdrukkelijk bevel kan het kind de bewegingen wel korten tijd onderdrukken. Soms komen er bij de chorea minor paresen voor. Indien deze sterk op den voorgrond staan, de reflexen daarbij verlaagd of verdwenen zijn en misschien zelfs de choreatische bewegingen niet zoo heel duidelijk zijn, kan de herkenning van deze ziekte, die chorea mollis (Gowebs) genoemd wordt, betrekkelijk moeilijk zijn.

CHOREA MINOR.

Deze ziekte is waarschijnlijk een op een bepaalde plaats van het zenuwstelsel gelocaliseerde infectieziekte.

Een zelfde vraag als bij de polyarticulaire gewrichtsrheumatismen besproken is, doet zich hier voor: moet men aannemen, dat er

Sluiten