Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL i).

Gewicht van de kinderen yan O—15 jaar in grammen (Quételet 3)).

0 jaar 30 00 8 jaar 20 760

1 » 94 50 9 .22 650

2 113 40 10 24 520

3 » 12 470 11 27 100

4 » 14 230 12 29 820

5 » 15 770 13 , 34 380

6 » 17 240 14 „ 38 670

7 , 19 100 15 43 620

Lengte van de kinderen yan O—15 jaar in centimeters (Quételet 2)).

0 jaar 50 8 jaar 119

1 70 9 „ . . v' 125

2 80 10 130

3 88 11 135

4 95 12 140

5 101 13 145

6 107 14 150

7 113 15

') Hier yolgen slechta enkele cijfers ter oriëntatie. Voor uitvoeriger gegevens raadplege men: Gundobin, Die Besonderheiten des Kindesalters.

2) Deze getallen zijn voor ons ras wat te laag.

Sluiten