Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

JJlU/i.

octavus-wortel. Tractus vestibulo inesencephalis en tractus vestibulo-spinalis. Fascieulua longitudinalis dorsalis en praedorsalis. De verbindingen met de kleine hersenen. Haakbnndel. Brachium conjunctivum cerebelli, roode kern,

tractus rubro-spinalis 286—328

4. De secundaire kernen en de tertiaire banen in het octa-

vusstelsel 328—385

A. Inleiding 328—329

B. Mesencephalon, Corpus quadrigeminum posticum brachia conjunctiva mesencephali, brachium posticum en radiatio

optica 329—345

O. Oorpus geniculatum mediale en de verbindingen met de

hersenschors 345—358

I). Het tertiaire reliex-systeein van het octavusstelsel en van het proprio-receptieve zenuwstelsel. De hersensteel, de cortico-pontine bundels en de kernen in de ven tra! e

afdeeliug der Varolsbrug 358—385

Register 386: 397

Sluiten