Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder doorschuift en mediaal van den centripetalen wortel in den \ arolsbrug het centrum bereikt.

Het ganglion semilunare ligt, gelijk zijn naam aangeeft (zie fig. 188) in den vorm eener langgerekte halve maan, op de dorsale vlakte van de mediale rotsbeenjmnt in de middelste schedelgroeve.

Zijn naar voren toegerichte bolle kant neemt de drie perifere takken op, zoodanig, dat de l9te tak, in het mediale gedeelte ervan binnentreedt. De 2de tak gaat in zijn middenste gedeelte over, de 3de tak valt in het laterale gedeelte ervan binnen.

De naar achter gerichte concave rand zendt de wortelvezels voor de

Fig. 188.

Doorsnede van het ganglion semilunare van den menseh bij zwakke vergrooting. Aan de concave vlakte ontspringt de radix sensibilis (portio major) van den N. V. De convexe vlakte ontvangt de 3 perifere trigiminustakken.

radix sensibilis (portio major) uit, die zich vereenigt met de radix motoria (portio minor N. V). Dan gaan zij samen in de Yarolsbrug.

Het ganglion semilunare speelt in de kliniek een zeer gewichtige rol. Ten deele komt dit door zijne plaatsing in het midden van de schedelbasis, ten deele ook door de nabijheid van de groote bloedvaten der hersenen.

Lateraal geplaatst van de bocht die de arteria carotis interna maakt, lateraal en boven op den sinus cavernosus en van zijn vereeniging met den sinus petrosus superior en inferior, reageert het zeer dikwijls op alle aandoeningen dezer groote vaten.

De meest gewone harer reacties is de trigeminus-neuralgie. Het is

Sluiten