Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twaalf dagen 11a volkomen of partieele doorsnijding is dan de wortel van den N. trigeminus geheel of gedeeltelijk gedegenereerd. De centripetale wortelvezels volgen W a 11 e r 's degeneratie-wet. De centrifugale gaan minder snel te gronde als gevolg der axipetale verwording, maar ook zij gaan te gronde. In M a r c h i-praeparaten kan men dan de ontaarde wortels van den N. trigeminus door de zwarte korreling gemakkelijk overzien.

Vergelijkt men een zoodanig M ar c h i-praeparaat met een normaal vezel-

Fig. 190.

Snede door de Varolsbrug van een konijn bij hetwelk, twaalf dagen geleden, de N. trigeminus

centraal van het ganglion semilunare is doorsneden, naar een March i-praeparaat. br.cunj = brachium conjunctivum cerebelli. luc.coer.a. en loc. coer. b. = ventrale en dorsale celgroep in den locus coerulus n.mot.N. V. = nucleus motorius N. trigemini. n.sens.N. V. = nucleus sensibilis N. trigemini. r.mot.N, V. = radix motoria N. trigeiriini. r.sens. N. V = radix sensibilis N. trigemini. rad. a' = straling uit den ventralen locus coerulus naar de radiatio motoria. rad. al = straling, uit den ventralen locus coeruleus der andere zijde naar de radiatio motoria. Bij dec. rad. a. de kruising in de raphe. rad. b. = straling uit den dorsalen locus coeruleus naar den radix sensibilis. rad. c. — straling naar de kleine hersenen, tr.arc. Russell — Haakbundel van Rissien Ru sse 11. tr.sp.cer.ventr. = tractus spino-cerebellaris ventralis.

Sluiten