Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sensibilis plaats neemt en de meest mediaal gelegen N. ophthalmicus, mediaal.

V oorts De wees inj, dat in den tractus spinalis de vezels uit de drie takken een streng geïsoleerde plaats innemen. De laterale afdeeling van den wortel neemt in de dorsale afdeeling van den tractus spinalis plaats, de mediale beslaat de ventrale afdeeling ervan.

In fig. 195 is ter toelichtingvan dit feit, de degeneratie afgebeeld van een onvolledige doorsnijding van den N. trigeminus. Men verricht deze operatie door de bulla ossea van het rotsbeen heen en men kan in het schema dat in fig. 196 van den loop der zenuw gegeven is, gemakkelijk nagaan, hoe men aan de laterale zijde van den N. trigeminus gekomen, door een geringe afwijking van het mes, drie sneden kan geven.

Bij a is daar de snêerichting geteekend, welke men volgt, als de derde tak met zijn deel van het ganglion semilunare wordt afgesneden. Indien de richting iets meer lateraal uitvalt, doorsnijdt men alleen den N. mandibularis.

Bij h vindt men de sneêricliting, welke men aan het mes geeft, als de tweede en derde tak samen door het ganglion semilunare heen worden gekliefd.

Bij c ziet men de richting der snede, wanneer de wortel in zijn geheel van den hersenstam wordt gescheiden.

■Fig. 195.

Partieele doorsnijding van den eersten en tweeden tak door het ganglion Gasset-i heen.

1. Degeneratie in de laterale afdeeling van de radix sensibilis. Geen degeneratie in de mediale afdeeling ervan.

2. Degeneratie in de dorso-mediale afdeeling van de spinale trigeminus-streng (ter hoogte van de kruising der pyramide).

Sluiten