Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 204.

Dwarse doorsnede door den menschelijken hersenstam, daar waar de N. trigeminus in het tegmentum dringt (zie de vierhoek in fig. 203 afgegrensd).

br.coni. — brachium conjunctivum cerebelli. loc.coer.a. en loc.coer.b. = ventrale en dorsale groep groote cellen van den locus coernleus. n.mot.N. V. = nucleus motorius N. trigemini sive nucleus masticatorius. n. sens. N. V. = nucleus sensibilis N. trigermm. rad. a. = straling van den locus coeruleus naar den motorischen wortel van den N. . rad' b = straling van den locus coeruleus naar den sensibelen wortel van den N. V. rad c. = straling van de sensiebele kern naar het cerebellum. radix motona = motorische wortel van den N. trigeniinus. radix sensibilis = sensiebele wortel van den N. trigeminus.

Sluiten