Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In deze teekening niet zoo duidelijk, maar op andere sneden weer even stellig zichtbaar, is de samenhang van den wortel met de gelijkzijdige radix N. trochlearis, die naar de kruising toegaat.

Tegelijkertijd is het dorsale been, in verband met de vernauwing van den aquaeductus Sylvii, veel korter geworden. De groote cellen, die het vergezellen, zijn ook iets kleiner geworden.

Niet allen hebben den bouw, die in tig. 200 is beschreven. Er zijn er,

die meer in bouw naderen tot de polygonale cellen van den nucleus coeruleus. Zij zijn meestal echter grooter dan de cellen van den nucleus coeruleus en liggen ook niet in den

Fig. 206.

Serie van frontale doorsneden door de omgeving van de radix mesencephalica en van deri nucleus mesencephalicus bij den mensch.

1. Snede door de decussatio N. trochlearis. 2. Snede door het midden der kern van den N. oculomotoi ius. br. conj. — brachium conjunctivum cerebelli. br. c. q.a. = brachium ad corpus quadrigeminum anticum. br. d.m.N. V., br. v. r.m. N. V., corp. r. m. N. V. = brachium dorsale, brachium ventrale en corpus radicis mesenrephalicae N. trigemini. c. quad. ant. — corpus quadrigeminum anticum. dec. .V. IV. = decussatio radicum N. trochlearis. f. I. post. — fasciculus longitudinalis posterion. I. lat. = lemniscus lateralis. n. mes. N. V. = nucleus mesencephalicus N. trigemini. n. A'. lil. = nucleus N. oculomotorii. r. N. III. = radices N. oculomotorii. r. N. IV. = radix N. trochlearis. sec. N. V. — secundaire wegen van den N. trigeminus. tr. vest. mes. = Tractus vestibulo-mesencephalicus.

hoek, die het dorsale en mediale .heen met elkander maken, maar zijn vooral talrijk langs het dorsale been.

Aangezien deze cellen bij het konijn na doorsnijding van den N. trigeminus in zeer beperkte mate te gronde gaan, en er andererzijds na die doorsnijding daar altijd enkele vezels in de radix N. trochlearis, in de kruising

Sluiten