Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 207.

Horizontale snede door een volwassen nienschelijken hersenstam.

~ Wiv/uovuuiljfttn HOI OCIJÖUcllIJ .

br. conj. = brachium conjunctivum cerebelli. corp. restiforme = corpus restiforme cerebelli. fibr. rad. N. V[[ — fibrae radiculares N. facialis. lemn. lat. = lemniscus lateralis. n. gel. trad. spin. N. V. = nucleus gelatinosus tracti spinales N. trigemini. n. mot. N. V. — nucleus motorius N. trigemini. n. sens. N. I = nucleus sensibilis N. trigemini. N cochl. et tub. acust. = N. cochlearis N. octavi en tuberculum acusticum. N.vestibularis. — N. vestibularis N. octavi. rad. N. VI. == radices N. abducentis. rad. N. VII. = radix N. facialis. = rad. mot. N. V. = radix motoria N. trigemini. rad. sens. N. V. = sensiebele wortel van den N. trigeminns tract. spin. IV. 1. = tractus spinalis N. trigemini. Iract. solit. = tractus solitarius.

Sluiten