Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den kraakbeenigen gehoorsgang, den meatus auditorius extemus cartilagineu& Op hem volgt den meatus auditorius extemus osseus.

Scheef daarin is, gevat in een onvolledig gesloten kraakbeenigen ring, de annulus tympanicus, het trommelvlies of de membrana tympani geplaatst.

Het scheidt den uitwendigen gehoorsgang af van de trommelholte of het cavum tympani, dat het grootste deel vormt van het middenoor.

Men stelt zich gewoonlijk voor, dat luchttrillingen door den oorschelp opgevangen en in de uitwendige gehoorgang verzameld, het trommelvlies in beweging brengen. Deze bewegingen worden overgedragen aan een keten van gehoorbeentjes, ossicula auditus, die zich in de trommelholte bevinden en dus tot het middenoor behooren.

De groote beteekenis van de trommelholte voor den klinikus en den experimentator, maakt het noodig de voornaamste bijzonderheden van de trommelholte te beschrijven.

Men stelt haar zich gewoonlijk schematisch voor als een laag vierzijdig prisma, met groote grond- en

Fig. 230.

Het linker gehoororgaan naar een teekening (tig. 191)

uit het Lehrbuch der Anatomie van Rauber-Kopsch.

1. Oorschelp. 2. pars cartilaginea van den meatus auditorius externus. 2'. pars ossea van den meatus auditorius externus. Naast 2' de membrana tympani 3. 3' cavum tympani. 3' toegang tot de cellulae niastoideae. 4. tuba Eustachii 5. geopende meatus auditorius internus met NV facialis en N. octavus. Tusschen 3 en C de ossicula auditus. 6. Labyrinthus osseus.

a. = punt van het os petrosum. b. = arteria carotis interna, c. = processus styloideus. d. = N. facialis. e. = processus mastoideus. f. — squania ossis temporalis.

bovenvlakken, die naar elkander toe gebogen zijn en die bij den mensch verticaal zijn geplaatst, zoodanig dat het grondvlak lateraal en het bovenvlak mediaal ligt.

Het trommelvlies vormt het grootste deel van het grondvlak van dit prisma. Het vormt dus een deel Van den lateralen wand der trommelholte, welke dientengevolge trommelvlieswand of paries membranaceus cavi tympani heet.

Naar onder en voor gaat die wand over in de opening van de buis van Eastachius. De tuba Eustachii, wier beenige wand verderop kraakbeenig wordt, voert in de neuskeelholte, waarmee de trommelholte samenhangt. Men kan de trommelholte ook beschouwen als een verwijding van liet

Sluiten