Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beenige deel der Eustachiaansche buis, en zij is, evenals deze, met slijmvlies bekleed.

Boven de pars ossea tubae ligt, evenwijdig aan haar loopend, de semicanalis m. tensoris tympani, waarin de m. tensor tympani wordt gevonden, een lange dunne spier, die zich aan den hamersteel vasthecht en door den N. trigeminus wordt geïnnerveerd. (Zie tig. 282.) .

Naar boven toe reikt de paries membranaceus hooger dan het trommelvlies en vormt een koepelvormig ingebogen gedeelte, de recessus epitympanicus. Daarin ligt het grootste der gehoorbeentjes, de hamer of malleus, met zijn kop, het capitulum mallei door een ligament aan den wand bevestigd.

De hamerkop gaat door middel van den hals, collum mallei, over in den hamersteel, manubrium mallei, dat er onder zeer stompen hoek van afgaat en door het slijmvlies van het cavum tympani bedekt, met den medialen wand van het trommelvlies vergroeid is.

De hamersteel welft het trommelvlies naar buiten en deze welving wordt met den oorspiegel als stria malleolaris zichtbaar, die bij den navel of umbo membranae tympani eindigt. Daar waar de processus transversus mallei, zich met den hamersteel vereenigt, bij

. , . . Capul mallei\ Proc. ,

het begin dus der stria, ziet men een jSÉgk ^ „

ronde sterker voorwelving, de prominentia malleolaris. De lange processus anterior mallei ziet men met den oorspiegel evenmin als den in den recessus epitympanicus verscholen kop.

De achtervlakte van den kop draagt het, door een tandvormig uitsteeksel afgesloten gewrichtsvlak voor het eveneens in den recessus epitympanicus verscholen aambeeld of den incus, een beentje, ver¬

geleken met een tweewortehgen tand met L)e voorwand van het cavum tympani

sterk divergeerende wortels. met trommelvlies en gehoorbeentjes.

De kroon articuleert met den hamer- Naar 728 uit Gegenbaur s Lehr-

, . . , , , , , . 7. buch der Anatomie, Bd. II. p. 615 kon, de korte wortel, het crus breve incuais

' overgenomen.

wijst naar achter boven, de lange wortel

loopt evenwijdig met en mediaal van den hamersteel vrij door het cavum tympani heen.

Dit mediaalwaarts zich ombuigende crus lonye incudis draagt aan zijn uiteinde de apophysis lenticularis en articuleert daardoor met het kopje — capitulum — van het derde gehoorbeentje, dat wegens zijn vorm den naam draagt van stijf/beugel of stapes. De opening tusschen de beide beenen van den stijgbeugel (crura stapedw) is door een eigen vliesje gesloten, en de voetplaat of basis stapedis rust tegen den medialen wand van het cavum tympani in het ovale venster, de fenestra ovalis of fenestra ^estibuli, een der openingen

Fig. 231. De gehoorbeentjes.

Sluiten