Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een X-plioto van het rotsbeen genomen, waarin do smalle witte lijnen nog de uitdrukking der zaaglijnen zijn.

Het met lood gevulde beenig labyrinth teekent zich zwart in de photo af. De cochlea ligt mediaal, de booggangen lateraal, en tusschen beiden in vindt men het vcstibulum of den voorhof van het labyrinth.

Daaronder ligt een

onregelmatig begrensde witte vlek, waarin het met loodpasta bestreken gehoorbeentje zichtbaar is. Dit is het lichte projectieveld der trommelholte.

Het beenig labyrinth echter, lateraalwaarts begrensd door den paries labyrinthicus van het cavu.ni tympani, vindt zijn medialen grens tegen den achterwand van het rotsbeen. Zelfs dringt de rneatus acusticus interims (zie fig.

X-photo van liet rotsbeen van een skelet, als ile holten van 236), langs welken de

nei oeenig laoynimi niet louupasia gevuiu /.ijii (naar Stenvers.)

nmii r nnxt = iimnnlla canalis nosteriores. a/ner. os. vet.

punt' van het rotsbeen. c. hor., c. post., c. sup. = do drie verlaten tot den bodem booggangen, cav. tymp. = trommelholte. cochl. — slakken- van het labyrinth door. huis. crus. comm. = gemeenschappelijk been van de bovenste ]jeze gang begint met en achterste booggang, m. acust. int., fun. acmt. int. = de ^ g armti(MS in_ inwendige gehoorgang met zijn rand cn zijn bodem. pr. .. . ,

styl. = processus styloideus. pr. mast. = processus mast- *™> verwijdt Zich toideus. dan tot inwendige ge¬

hoorgang meatus ncvs-

ticus internus en eindigt in den futidm meali (zie lig. 236). Overlangs wordt de fundus door een beenrichel, de crista meati in tweeën gedeeld. Boven die richel opent zich de canalis facialis, waarin de N. facialis afwijkt en zijn eigen weg gaat. Lateraal van den facialisingang vindt men een aantal kleine gaatjes waardoor de ramus major N. vestibularis naar binnen gaat. Dit veld heet de area vestibularis superior en laat de ramus ad maculam utriculi, de ramus ampullaris canalis superioris en de ramus ampullaris canalis lateralis door.

Daaronder, beneden de crista, vindt men een dergelijk veldje met kleine gaatjes, de area vestibularis inferior voor den ramus saccularis. De

7de en 8ste hersenzenuw den schedel

Sluiten