Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den cylindervorni nog bezitten en wier haren verloren zijn gegaan. Ook dan nog rusten zij ojj den grondplexus, wiens fibrillen in hun membrana basillaris overgaan.

Dit lage cylinderepithelium neemt echter (ten minste bij het pasgeboren dier) in de booggangen aan de holle zijden plotseling in hoogte toe. Op elke dwarsche doorsnede eener

booffaransr

JA

oo o V1I1UI lilüJl SUII1S

één, soms meer plaatsen, waar de cylindercellen vrij plotseling hooger worden, als palissaden tegen elkander zijn geplaatst en duidelijk haren dragen. Men kan dit fraai demonstreeren aan een overzichtspraeparaat van de booggangen bij een pasgeboren rat, wanneer men een snede door het labyrinth kiest, die zoover lateraal valt, dat de beenige kanalen en de daarin opgesloten kanalen allen worden getroffen. De photo in lig. 240 geeft dat weer. Het crus commune (a) van het bovenste en achterste kanaal bevat twee booggangen, de booggang in het horizontale kanaal (c) is tweemaal doorsneden en de booggang in het verticale (b) en in het achterste kanaal (d) zijn elk behalve in het crus com¬

mune nog eens getroffen.

Ai zijn gegroepeerd rondom het vestibulum, wier perilympheruimte is aangesneden. Het daarin gelegen eindorgaan valt niet in de doorsnede. Wel is de plexus perilymphaticus er horizontaal getroffen (fig. 240 in e).

In elk der booggangen vindt men dan minstens één in dit overzichtspraeparaat opvallend plekje, waar de wandbekleeding plotseling dikker wordt (fig. 240 bij x). Onderzoek van opeenvolgende doorsneden leert, dat deze verdikte plaatsen langs den concaven rand der booggang liggen. Zulk een verdikking is bij veel sterker vergrooting afgebeeld in fig. 211 voor een snede door den top van de verticale booggang eener pasgeboren rat, dat volgens een der fïbrillenmethoden is vervaardigd. Men ziet in b de

Fig. 240.

Overzichtsbeeld van de 5-beeuige kanalen met hun 0 booggangen uit het rotsbeen eener pasgeboren rat.

a. — crus commune met den canalis semicircularis superior et posterior. b. — canalis semicircularis superior, c. = canalis semicircularis lateralis ('2 X getroffen), cl. = canalis semicircularis posterior. e. = aangesneden vestibulum zonder dat het vliezig labyrinth getroll'en is. De perilympheruimte is met fibrillen gevuld.

Sluiten