Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cellen, de beide cellagen der epithelium-bekleeding van het schoteltje, een nieuwen plexus vormen.

In fig. 246 is, naar een zilverpraeparaat, de zenuwverzorging van de macula utriculi afgebeeld. De plexus (fig. 246. e), die zich tusschen de basale cellen (fig. 246. c) en de

haarcellen (fig. 246. b) vormt, hangt samen met een plexus endolymphaticus, die ook langs den utriculuswand niet ontbreekt (fig. 246 d). Echter treft men in de macula utriculi deze-

bizonderheid, dat de jilexus welke tusschen basale- en haarcellen ligt, takjes afgeeft, welke de neuro-epitheelcellen, de staaf¬

jescellen dus met "" ~ gronf1Plexus- 0- = haarcellen, neuro-epitbeelcellen. c. = basale een fibrillen- cellen, d. =. plexus endolymphatieus. e. — plexus tusschen

basale cellen en neuro-epitheelcellen. f. = mandjes,

mandje omvat- die zenuwcellen omvatten.

ten. Zij zijn daarin geplaatst zooals een eikel in zijn dop ligt. (fig. 246. f). Deze zenuweindiging, die ik in de macula sacculi slechts zelden heb kunnen vinrlen, is in de macula utriculi en in de cristae ampullarum zeer gewoon.

Overigens ligt de otolithenmembraan er evenzoo bovenop en wordt op soortgelijke wijze gevormd als die boven de macula sacculi.

De macula utriculi gaat echter zeer geleidelijk over in de onmiddellijk aan haar grenzende zintuigslijsten, de cristae ampullarum van het verticale en van het horizontale kanaal.

De grondplexus van den ramus ampullaris stulpt daar het perilvmphe weefsel als een papil omhoog, de papilla cristae. Daarop bevinden zich de neuro-epitheelcellen, die dus op een lijst in de ampulla gerangschikt staan. Zij vormen de crista ampullae.

Ook deze lijst is opgebouwd uit een dubbele rij cellen: basale cellen en haarcellen. De basale cellen liggen tegen den grondplexus aan. Zij vormen een laag, die overgaat in de epitheelbekleeding van de booggang. De

Sluiten