Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 251.

Snede door Corti's orgaan bij een menschelijk foetus van 17 cM.

A. = groote epitheelknobbel. B. = kleine epitheelknobbel. C. = de latere cellen van Clausius. D,. = de buitenste cellen van Deiters. H. = de latere cellen van Hensen. hht. = de binnenste en de buitenste haarcellen. P. — de buitenste pijlercel. P1 =■ de binnenste pijlercel. c. sp. =. de tunnel van Corti. hab. dent. - habenula denticulata. lab. vest. — labium vestibuli. m. tect. — membrana tectoria. n. rochl. = Nervus cochlearis. n. /<p. = Nervi spiralis. a'. sp. — sulcus spiralis. v. sp. = vas spirale.

HET ZENUWSTELSEL VAN DEN N. OCTAVUS.

Sluiten