Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door liet middenstuk van dien halter en naar buiten toe afgesloten door de eindplaat dor tweede cel van Dei ter s, geeft zij plaats voor den liaarbundel der tweede staafjescel.

Het roer en de eindplaten der twee buitenste cellen van Deiters noemt men ook om hun vorm, phalangen. Het roer is de eerste phalanx, de eindplaat der eerste cel van Deiters, de tweede phalanx, die der tweede cel, de derde phalanx.

De derde buitenste cel van Deiters beeft een, van de twee anderen,

Fig. 253.

Schema van de membrana reticulata (membrana Corti) ontleend aan.Hans Held. a. — binnenste cel van Deiters en het dwarsstuk van haar eindplaat, waardoor b. = de naar binnen gekeerde uitlooper van de kopplaat der binnenste pijlercel gesloten wordt en in c. = een ring wordt gevormd voor den bundel haren der binnenste haarcel, d. = vereenigde dekplaat der beide pijlercellen. e. = roer van de dekplaat der buitenste pijlercel (l«to phalanx). I. =r dekplaat der 1ste buitenste cel van Deiters (211e phalanx). II. — dekplaat der 2de buitenste cel van Deiters (3de phalanx). III. ~ dekplaat der 3de Cel van Deiters (sluitplaat), f. - - kopuitloopers der twee buitenste cellen van Deiters. g. = uitlooper der 3de cel van Deiters, die den buitentunnel begrenzen, h. = voetplaat der cellen van Deiters op de membrana basillaris. i, l. = voetplaten der pijlercellen, k. '= vas spirale. m. = binnenste cel van Deiters. n. — N. cochlearis.

afwijkenden vorm. Zij heeft een veel grooter uitholling en omgeeft met haren buitenlip nog den tunnel van Held. De stijve vezels in die cel, loopen in een grooten boog (fig. 253) ook naar de grensmembraan en sluiten de openingen, die tusschen de derde phalangen vrij blijvep.

Dit is de opening voor den haarbos der derde staafjescel. Met de grensplaat tegen de cellen van H e n s e n is dan de membrana reticulata geëindigd.

Dit geheel, het door de membrana tectoria bedekte, tusschen membrana basillnris en membrana reticulata, geplaatste complex van cellen, wordt

Sluiten