Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254). De centripetale uitloopers uit dit ganglion staat geen anderen weg ten dienste.

Fig. 254. %

Photo eener snede door de plaats, waar de N. cochlearis den modiolus doorboort bij een pasgeboren rat (flbrillen-praeparaat).

De ramus saccularis (r. sacc.) en de ramus cochlearis (r. cochl.) komen uit hun eindorgaan. De eerste uit de macula sacculi (m. sacc.), de tweede uit Corti's orgaan en uit den plexus perilymphaticus (pl. peril.) nadat deze vezels het ganglion spirale (y. spir.) zijn gepasseerd. Ramus saccularis en ramus cochlearis vereenigen zich in den N. cochlearis (JV. cochl.). Tusschen beiden ligt het distale ganglion Scarpae (y. scarp. dist.). In de cochlea onderscheidt men d. cochl. = ductus cochlearis, m. bas. — membrana basilaris, m. Reissn. - membrana Reissneri, m. tect. = membrana tectoria, sc. t. — scala tympani en sc. v. = scala vestibuli;

Bovendien echter ziet men in deze photo, dat de stam van den N. cochlearis zich niet alleen splitst in een takje naar den modiolus cocldeae

Sluiten