Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en voor de macula sacculi, maar ook vezels zendt in de onderste slakkenhuis-winding, welke langs den beenigen rand loopen. Die vezels vormen een plexus perilymphaticus, welke men op zulke sneden gemakkelijk tot aan het ligamentum spirale volgen kan.

Daarbij voegt zich echter nog een bundel merglooze fibrillen uit den N. spiralis cochleae, die met de zilvermethode als een zwarte striem door de membrana basillaris gevolgd kan worden.

Onderweg geeft die bundel vezels af tusschen de cellen van C1 a u s i u s (zie fig. 255), en als het ligamentum spirale bereikt is, buigt zij zich om

in den grondplexus waarop de wandbekleeding van het ligamentum spirale rust.

Dit is in fig. 255 geteekend.

In gelukkige praparaten kan men zien, dat zich van dien grondplexus uit

tusschen twee matig hooge cylindercellen vezels heengaan en hen met een plexus endolym-

phaticus bekleeden.

Die grondplexus wordt niet

alleen gevoed door de fibrillen welke door de striem van Hen-

se n heen loopen.

Ook vezels, die langs den plexus perilymphaticus hét ligamentum spirale hebben bereikt, nemen er aan deel. Zoodra echter de dicht opeengedrongen vaatkluwens verschijnen, die onder de wandbekleeding der stria vascularis liggen, wordt de grondplexus machtiger en neemt de toevoer van fibrillen uit den plexus perilymphaticus daarheen toe.

De vraag is bij mij gerezen of een deel dezer vezels geen autonome vezels kunnen zijn, waaraan de regeling der afscheiding der endolymphe is opgedragen. Dat hangt echter samen met een algemeener vraagstuk: of

Fig. 255.

Fibrillenpraeparaat van een volwassen konijn. Snede door den overgang der membrana basillaris in het ligamentum spirale. De striem van Hensen overtrekt zich met zilver en zet zich voort in een zenuwfibrillenbundel, die tusschen de cellen van Clausius fibrillen afgeeft en tot de stria vascularis doorloopt.

Sluiten