Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ventro-mediale afdeeling het distale kerneinde inneemt. Tot laatstgenoemde afdeeling behooren dus zoowel de strooken van grijze stof tusschen de wortelbundels, als het driehoekige, tusschen wortel en medulla oblongata gevonden kernstuk.

De celvormen, welke in die beide kernafdeelingen worden aangetroffen zijn niet dezelfde. Wel vindt men in beiden verspreid, tallooze kleine pyramidevormige korrels, die men ook in het tuberculum acusticum vindt, maar vooral de groote cellen daarin verschillen.

In de ventro-mediale afdeeling (fig. 271) onderscheidt men: 1°. Betrekkelijk groote (25—35 ft) cellen van veelhoekigen vorm, met een groot protoplasma lichaam, waarin groote tigroied-klompen, die rondom den kleinen kern een stevigen kernkap vormen. Zij richten hun axon naar het corpus trapezoides en zijn in fig. 271a afgebeeld. Hier worden zij met den naam van cellen van type a. aangeduid.

2e. De tweede soort cellen, de cellen van type b., zijn daarentegen veel kleiner, bipolair, rond of zwak spoelvormig met een middellijn van 10—20 ,u. In hun protoplasma is de chromophile stof zeer fijn verdeeld, zoodat dit zich in het Nisse-praeparaat, sterk en diffuus blauw kleurt.

De chromophile stof is echter

daarin niet in concentrische ringen gerangschikt, wel is zij dichter langs de ten opzichte van het plasma groote kern en langs de celperipherie opgehoopt. Zij zijn in fig. 271 b. afgebeeld en zij zijn talrijk in het overgangsgebied.

De cellen in de dorso-laterale kernafdeeling, die in fig. 272 zijn afgebeeld gelijken in vele opzichten op de cellen van type a, maar zij zijn kleiner, meten slechts 20—25 n. Evenals deze zijn zij multipolaire cellen of korte pyramiden, met vrij groote klompen van chromophile stof rondom de kern. Zij zijn de cellen van type c., die in de ventrale kern worden gevonden. Hun axon richt zich dorsaalwaarts naar de stria acustica. De cellen

Fi<r. 271. ^ ' "

Z , , , laterale afdeeling zeldzaam.

Celvormen uit net medio-venti ale deel van den .

nucleus ventralis N. VIII. Nissl-praeparaat. Bizonder is de wijze, waarop

a = cellen van het type a. de wortelvezels met de cellen in

b = cellen van het type b. verbinding komen. Aan de hand

Sluiten