Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 275.

Dwarse snede door nucleus ventralis N. VIII en tuberculum acusticum van een konijn, bij hetwelk, pasgeboren, langer dan een jaar geleden het labyrinth is verwijderd.

Karmijnpraeparaat.

ar.ov. c. r. = area ovalis corporis restiformis. c. trap. = corpus trapezoides. cell. fus., cell. parv. prof., cellulae parv. su.p., cell. rad. = cellulae fusiformes, cellulae parvae profundae, cellulae parvae superiores, cellulae radiales in het tuberculum acusticum. fibr. e. nucl. vc.ntr. ad. str. ac. = pedunculus medialis striae acusticae. /ibr. e. tub. ac. ad. str. ac. = pedunculus lateralis striae acusticae. fibr. Held = vezels der secundaire octavus-baan van Held. n. Deit = nucleus Deiters. n.tr.desc.N. VIII = nucleus tracti descendentis N. octavi. p. int. c. rest. = portio interna corporis restiformis. r. d. N. VIII — N. cochlearis. str. ac. M. = stria acustica Monako w. tub. ac. str. pr., tub. ac. str. med., tub. ac. str. sup. — verschillende lagen van bet tuberculum acusticum. tr. desc.N. VIII = tractus descendens N. octavi. tr. sp. N. V. — spinale trigeminusstreng.

Sluiten