Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den pons \ aroli loopen en plaats nemen in een vrij omvangrijk veld, dat in het latero-ventrale gedeelte van het tegmentum wordt gevonden (zie fig. 280 en fig. 281 C., in veld a).

Te dezer hoogte is de lemniscus medialis, wiens vezels in meer distale sneden (fig. 279) door de transversale trapezoiedbundels uit elkander waren gedrongen, weder als een eigen gesloten bundel voor den dag gekomen (fig. 280 A. 1. med.). Tevens hebben zich echter de ventrale pons¬

stelsels om den ventralen tegmentum-rand heen gelegd. De lemniscus medialis rust ventraal tegen het stratum profundum der ponsvezels. Langs den geheelen ventralen tegmentumrand vindt men

fig. 2KU.

Sneden door de Yarolsbrug van het dubbelzijdig geopereerde konijn, van hetwelk in fig. 279 een snede door de medulla oblongata is afgebeeld.

A. Snede door den nucleus ventralis lemnisci lateralis.

B. Snede door den nucleus dorsalis lemnisci lateralis. Marchi-degeneratie der secundaire banen uit de laterale octavuskernen.

een laag overlangs loopende vezels, van welke het mediale gedeelte ons als lemniscus medialis bekend is. De hier gedegenereerde vezels liggen in het laterale gedeelte ervan ên men geeft dit deel den naam lemniscus lateralis, terwijl het gelieele ventrale vezelveld gewoonlijk wordt aangeduid met den naam van het stratum lemnisci of de Schleifenschicht der duitsche schrijvers.

Het stratum lemnisci bestaat uit zeer verschillende onderdeelen. De laag is het breedst tegen de raphe aan. Daar ter plaatse hebben wij geWinkler II. \ 5

Sluiten