Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er bestaat dus een tegenstelling tusschen de dorsale en de ventrale oorsprongsbundels van den tractus octavo-mesencephalicus.

le De dorsale gaan over in den tractus medialis leninisci lateralis, de ventrale in zijn tractus- lateralis en beide bundels zijn streng gescheiden.

2e. De dorsale voeren fijne vezels en gaan zonder verdere onderbreking via bet veld, dat dorsaal van olijf en ventrale lemniscus-kern ligt, dooiden tractus medialis naar bet ventrale mergveld van het corpus quadrigeminum posticum, enkelen bereiken daarlangs het corpus geniculatum mediale. De ventrale voorziet tijdens zijn loop op groote schaal andere kernen van vezels. Eerst de nuclei trapezoides, dan de nuclei olivares, eindelijk- de nuclei leninisci. Het overschot van zijn vezels, en zij zijn niet velen meer, komt dan in den colliculus posterior terecht.

Eenige controle op de hier gegeven voorstelling wordt gevonden bij de studie van de ontwikkelingsgeschiedenis dezer banen. Flechsig heeft het eerst, door de verschillen, die de myelinisatie te zien gaf, het feit vastgesteld, dat de trapezoiedvezels gelijktijdig met de vezels in den lemniscus lateralis merg krijgen. Daarmee heeft hij de volkomen juiste stelling verdedigd, dat zij in één systeem bijeen behoorden. Daaraan valt ook, blijkens het voorafgaande, niet te twijfelen.

Een Weigert-serie door den hersenstam van een niet geheel voldragen konijn is echter tevens een voortreffelijk demonstratie-praeparaat ten bewijze, dat de laterale bundel zich tegenover de mergbekleeding anders

gedraagt dan de mediale.

Op dit tijdstip is de mergontwikkeliug in het tegmentum pontis nog weinig ver gevorderd. Behalve in de zenuw wortels en in een aantal bekende bundels in de medulla oblongata (als de fasciculus longitudinalis posterior, lemniscus medialis, enz.) ontbreekt het merg nog. Zoowel de trapezoiedvezels als de stria acustica zijn echter dan gemyeliniseerd. In de snede door het oorspronggebied van den N. octavus, steken de gemyeliniseeide oorsprongsbundels van den tractus octavo-mesencephalicus zoo scherp af tegen de nog bijna merglooze formatio reticularis, dat de gelijkenis, met de afbeelding, die in fig. 279 van hun degeneratiebeeld is gegeven, treffend is te noemen. Die vezels volgen verder den hierboven omschreven loop. De mergmantel van de nuclei olivares begint te myeliniseeren. De nuclei trapezoides en de nuclei lemnisci ontvangen ook myelin-houdende vezels, maar er bestaat een zekere tegenstelling tusschen de myelinisatie in den latero-ventralen en die in den medio-dorsalen bundel van den lemniscus lateralis.

Dit is in fig. 284 weergegeven. Zij beeldt een snede af, die door den hersenstam van een niet geheel voldragen konijnenfoetus, den vrij liggenden lemniscus lateralis en zijn dorsale kern treft.

In dit praeparaat hebben reeds verschillende bundels van het tegmentum pontis een min of meer volledige omhulling met merg verkregen.

Sluiten